Beslut vid Drotts ordinarie bolagsstämma

Beslut vid Drotts ordinarie bolagsstämma Vid dagens bolagsstämma i Drott AB (publ) beslutades bl a om Utdelning om 5,00 kr per aktie, totalt 442 Mkr · avstämningsdag per den 11 april 2003 utdelningen beräknas utsändas av VPC per den 16 april Indragning av 3 588 400 B-aktier · Drotts hela innehav indrages, exklusive 450 000 aktier vilka säkerställer bolagets åtagande gentemot optionsinnehavare · indragningen innebär nedsättning av aktiekapitalet med 7,2 Mkr · för att minska tidsåtgången för indragningen nyemitteras till Handelsbanken 3 588 400 "C-aktier" till nominellt belopp 2 kr per aktie (aktierna inlöses omedelbart efter att nyemissionen registrerats) efter indragning uppgår antalet registrerade Drottaktier till 88 826 885 Bemyndigande för styrelsen att - intill ordinarie bolagsstämma 2004 - besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier · bolaget får äga maximalt 10 procent av antalet registrerade aktier · överlåtelse får ske i syfte att finansiera förvärv av fastigheter och bolag Val av styrelse (se bilaga) Peggy Bruzelius (omval), Anders Böös (nyval), Urban Jansson (nyval), Roland Nilsson (nyval), Göran Nord (omval), Lars Söderblom (nyval), Jonas Wahlström (nyval). Lennart Elvelin kvarstår som arbetstagarrepresentant utsedd av Fastighetsanställdas Förbund. Konstituerande styrelsemöte Urban Jansson utsågs till styrelseordförande och Jonas Wahlström till vice ordförande. Verkställande direktör Claes Linné utsågs till tillförordnad verkställande direktör. Linné har varit vVD och CFO i Drott sedan 1998. Rekrytering av ny VD pågår. Drott AB (publ) Ytterligare information: Urban Jansson, styrelseordförande, tfn 0705-90 80 91. Bilaga Drotts styrelse fr o m ordinarie bolagsstämma 2003 Peggy Bruzelius Född 1949. Styrelseledamot i Drott sedan 1999. Styrelseordförande i Grand Hotel Holding AB och Lancelot Asset Management AB. Styrelseledamot i Axel Johnson AB, Axfood AB, AB Electrolux, Ratos AB, Scania AB, Syngenta AG, Näringslivets Börskommitté och Handelshögskoleföreningen. Tidigare vVD i SEB och VD i ABB Financial Services. Aktieinnehav i Drott: 4 000 B-aktier. Anders Böös Född 1964. Styrelseledamot i Hagströmer & Qviberg AB, IP Only Telecommunication AB och IFS AB (nominerad). Tidigare VD för Hagströmer & Qviberg AB. Aktieinnehav i Drott: 50 000 B-aktier. Urban Jansson Född 1945. Styrelseordförande i bl a Plantagen och Proffice. Styrelseledamot i Addtech, Ahlstrom Corp, Anoto Group, Eniro och SEB. VD i Ratos 1992-1998. Aktieinnehav i Drott: 8 000 B-aktier. Roland Nilsson Född 1950. VD och koncernchef i Nordic Shoes & Accessories AB. Styrelseordförande i A-Com, Frango och MZ Travel. Styrelseledamot i bl a Proffice och Dometic. VD och koncernchef i Scandic Hotels 1992-2002. Aktieinnehav i Drott: 0 aktier. Göran Nord Född 1945. Styrelseledamot i Drott sedan 1998. Styrelseordförande i Copiax Intressenter AB, Besthand Holding AB och Svenska Retursystem AB. Styrelseledamot i Consumenta AB, Handelsbanken region City, Jaktia AB, Lindvalls Kaffe AB, Osram AB och Sabis AB. Tidigare VD för ICA Partihandel AB och ställföreträdande koncernchef i ICA. Aktieinnehav i Drott: 5 000 B-aktier. Lars Söderblom Född 1946. Ordförande i Rodamco Sverige AB, GLP Properties AB och Intreprenör AB. Styrelseledamot i ICA Fastighets AB, Investeringssällskapet 2 AB och Hallström & Nisses Fastighets AB. VD i Piren AB 1986-2001. Aktieinnehav i Drott: 0 aktier. Jonas Wahlström Född 1958. Styrelseordförande i Johnson Pump AB. Styrelseledamot i Skistar AB. Aktieinnehav i Drott: 1 000 000 B-aktier. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT01430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT01430/wkr0002.pdf

Dokument & länkar