Bokslutskommuniké + delårsrapport kv IV

2002 Bokslutskommuniké + delårsrapport kv IV 3 månader 12 månader Oktober- Januari- december december KONCERNEN, Mkr 2002 2001 2002 2001 Löpande förvaltningsverksamhet 151 193 698 886 Fastighetsförsäljning 82 66 257 508 Poster av engångskaraktär -338 -389 -338 -287 Resultat före skatt -105 -130 617 1 107 Aktuell skatt -11 -74 -49 -291 Uppskjuten skatt 65 73 -24 34 Resultat efter skatt -51 -131 544 850 LÖPANDE FÖRVALTNINGSVERKSAMHET, kr Vinst per aktie 1,43 1,50 6,43 6,75 Kassaflöde per aktie 2,53 2,75 11,17 12,00 · Resultat och kassaflöde 2002 enligt prognos · Beräknat justerat eget kapital: 170 kr per aktie (168) · Utdelning (förslag): 5,00 kr per aktie (5,00) Drott äger kontors- och bostadsfastigheter i regioner och stadsdelar som långsiktigt växer snabbare än övriga landet. 3/4 av hyrorna kommer från Stockholmsregionen, resten från Öresunds- och Göteborgsregionerna. Fastighetsvärde 40,2 Mdr. Drott är det största fastighetsbolaget på Stockholmsbörsen. 50 000 aktieägare. Börsvärde 9 Mdr. Kontakter telefon e-post Mats Mared (VD) 08-769 30 10 mats.mared@drott.se Claes Linné (vVD) 08-769 30 12 claes.linne@drott.se Johan Nordenson (Investor 08-769 30 20 johan.nordenson@drott.se Relations) Åsvor Brynnel (Information) 08-769 30 21 asvor.brynnel@drott.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00050/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00050/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar