Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 Löpande förvaltningsverksamhet · resultat före skatt 873 Mkr - en ökning med 19 procent · 13-procentig ökning av driftsöverskottet i identiskt bestånd · kassaflöde per aktie 10,34 kr - en ökning med 26 procent Värde · värdetillväxt i fastighetsbeståndet 5,1 Mdr, d v s 52 kr per aktie · beräknat justerat eget kapital per aktie 160 kr - en ökning med 47 procent · fastighetsvärde 42,0 Mdr (24,8) Årets resultat · före skatt 1 566 Mkr (1 247), efter skatt 1 050 Mkr (1 059) Förslag till bolagsstämman · utdelning 4,00 kr per aktie (3,50) · förlängning av mandat om återköp av upp till 10 procent av bolagets aktier sid INNEHÅLL Drottkoncernens utveckling 3 Kommentar till resultaträkning år 2000 4 Kommentar till balansräkning per 2000- 5 12-31 Utsikter för år 2001 11 Förslag till bolagsstämman 12 Räkenskaper 13 Nyckeltal 15 Drottaktien 17 Bilaga I: Fastighetsvärdering 18 Bilaga II: Specifikation av 19 fastighetsaffärer Drott AB (publ) 556050-2113 Telefon 08-545 83 000 Telefax 08-545 83 096 Nätplats www.drott.se Postadress Box 5530, 114 85 Stockholm Besöksadress Nybrogatan 57A, Stockholm Planerad information Årsredovisning för år 2000 distribueras fr o m mitten av mars år 2001 Ordinarie bolagsstämma år 2001 2001-04-18 Tremånadersrapport år 2001 2001-05-04 Sexmånadersrapport år 2001 2001-08-20 Niomånadersrapport år 2001 2001-10-26 Ytterligare information Mats Mared (VD) telef 08-545 83 010 on telef 08-545 83 098 ax e- mats.mared@drott.se post Claes Linné (vVD) telef 08-545 83 012 on telef 08-545 83 098 ax e- claes.linne@drott.se post Johan Nordenson (Investor telef 08-545 83 019 Relations) on telef 08-545 83 099 ax e- johan.nordenson@drott.se post Åsvor Brynnel telef 08-545 83 082 (Information) on telef 08-545 83 099 ax e- asvor.brynnel@drott.se post ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00100/bit0002.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00100/bit0002.pdf Hela Bokslutskommunikén

Dokument & länkar