Bokslutskommuniké 2000 - rättelse

Bokslutskommuniké 2000 - rättelse I Drotts bokslutskommuniké som offentliggjordes kl 8.30 idag står på sidan 10 (tio rader från slutet): "Det skattemässiga övervärdet (skillnaden mellan fastigheternas marknadsvärden och skattemässiga restvärden) har ökat från 15,2 Mdr till 24,3 Mdr". Skall vara: "Det skattemässiga restvärdet har ökat från 15,2 Mdr till 24,3 Mdr". Drott AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00590/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00590/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar