Drott avser att återköpa egna aktier

Drott avser att återköpa egna aktier Drotts styrelse har beslutat att fr o m vecka 26, 2000 utnyttja bolagsstämmans mandat att återköpa upp till 10% av bolagets egna aktier på OM Stockholmsbörsen. Förvärv av aktier skall ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet på OM Stockholmsbörsen. Återköpen sker för att bl a skapa förutsättningar för fastighets- eller bolagsförvärv med egna aktier. Drott AB (publ) Ytterligare information: Mats Mared, VD, telefon 08-545 83 010 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT01200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT01200/bit0002.pdf

Dokument & länkar