Drott ökar ytterligare i Kista

Drott ökar ytterligare i Kista - Drott och Ericsson fördjupar samarbetet - Drott förvärvar fastigheter för 2 Mdr, varav 75% i Stockholm - Kassaflödet på årsbasis ökar med 68 Mkr (67 öre per aktie) - I förvärvet ingår 125 000 kvm byggrätter i Stockholm I förvärvet ingår 13 fastigheter och en tomträtt, och den totala ytan uppgår till drygt 400 000 kvm. Av hyresintäkterna om 241 Mkr svarar bolag inom Ericssonkoncernen för 85 procent. I Kista ökar Drott med 54 000 kvm - till totalt 232 000 kvm - samt övertar en byggrätt om ca 100 000 kvm. Därutöver förvärvas en fastighet vid Telefonplan (14 500 kvm + ca 25 000 kvm byggrätt). Efterfrågan på lokaler i dessa områden är stor och projektmöjligheterna kommer att utnyttjas successivt med början redan i år. Därtill förvärvas en lagerfastighet i Huddinge samt åtta industrifastigheter i övriga Sverige. Löpande kontrakt ger en direktavkastning om 11,6 procent. Den genomsnittliga kontraktstiden är 6 år, såväl i som utanför Stockholmsregionen. Efter affären svarar Ericsson för 11 procent av Drotts totala hyror. Drotts kassaflöde på årsbasis ökar genom affären med 68 Mkr (67 öre per aktie). Tillträde 2000-09-01. Mats Mared, VD i Drott: "Drott tar nu - tillsammans med bland andra Ericsson - ett större ansvar för den fortsätta utvecklingen av Kista till Europas mest attraktiva etableringsplats för bolag inom den nya teknologin." "Ericsson liksom andra tillväxtföretag ställer allt högre krav på sina hyresvärdar avseende kompetens, servicegrad och flexibilitet. Affären är en viktig del i ett fördjupat samarbete." Drott AB (publ) Ytterligare information: Mats Mared, VD, tel 070-640 57 15 FÖRVÄRV FRÅN ERICSSON Ort Fastighet UthyrbarÅrshy Drifts Byggrätt Pris yta kvm ra över- kvm Mkr Mkr skott Mkr Kista Isafjord 1+2 49 000 100.000 Kista Borg 2 5 000 (tomträtt) Midsommarkransen Tvålflingan 5 14 500 25 000 Huddinge Regulatorn 2 48 000 Stockholmsregionen 116 500 116 95 125 000 Borås Skruven 3 28 200 Norrköping Reläet 9 40 200 Katrineholm Rådmannen 3 18 100 Kumla Transistorn 2 35 200 Gävle Hemsta 11:11, 41 200 15:7 Falun Främby 1:33 40 500 Söderhamn Björnänge 5:1 39 300 Hudiksvall Östanbräck 1:45 45 500 Utanför 288 200 125 97 - Stockholmsregionen TOTALT 404 700 241 192 125 000 2000 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/26/20000626BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/26/20000626BIT00350/bit0002.pdf

Dokument & länkar