Drott säljer tre bostadsfastigheter

kDrott säljer tre bostadsfastigheter - försäljningsvinst 25,3 Mkr På Södermalm i Stockholm har Drott sålt bostadsfastigheterna Ormsaltaren 1 och Vitbetan 35 för totalt 52,9 Mkr. Priset är 21 procent högre än externvärderingen per 2002-12-31. Fastigheterna har en uthyrbar yta om totalt 2 635 kvm, varav 2 146 kvm bostadsyta. I centrala Malmö har Drott sålt Gamen 1 för 12,5 Mkr. Priset är 42 procent högre än externvärderingen per 2002-12-31. Fastigheten har en uthyrbar yta om 1 119 kvm, varav 976 kvm bostadsyta. Köpare är bostadsrättsföreningar. Tillträde 2003-06-02 (Ormsaltaren 1) 2003-07-01 (Vitbetan 35 och Gamen 1). Av försäljningsvinsten om 25,3 Mkr före skatt löper 8,6 Mkr på kvartal II och 16,7 Mkr på kvartal III. Drott AB (publ) Ytterligare information: Anders Böös, VD, tfn 08-769 30 10 Drott är under uppdelning i två fokuserade börsbolag: · Vid bolagsstämman 2004 tar aktieägarna ställning till ett förslag om utdelning av Bostadsaktiebolaget Drott, som blir ett aktivt, renodlat bostadsbolag i tillväxtregioner · Nuvarande Drott namnändrar till Fabege och blir ett aktivt, renodlat kommersiellt fastighetsbolag med fokus på Stockholm. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00710/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00710/wkr0002.pdf

Dokument & länkar