Drott säljer två bostadsfastigheter i Stockholm

Drott säljer två bostadsfastigheter i Stockholm - försäljningsvinst 24 Mkr Drott har sålt bostadsfastigheterna Karl XV:s port 5+6 på Östermalm i Stockholm för totalt 62 Mkr. Priset är 20 procent högre än den externa årsskiftesvärderingen och motsvarar en direktavkastning om 2,8 procent. Försäljningsvinsten om 24 Mkr före skatt löper på kvartal II 2003. Fastigheterna har en uthyrbar yta om totalt 3 072 kvm (exkl källarytor) - varav 2 820 kvm bostadsyta - och är i behov av genomgripande renoveringar. Köpare är bostadsrättsföreningar. Tillträde 2003-05-21. Drott AB (publ) Ytterligare information: Anders Böös, VD, tfn 08-769 30 10 Upplysning: Drott är medlem i en av bostadsrättsföreningarna och äger, efter affären, en bostadsrättslägenhet i vilken Drotts vVD Claes Linné bor. Den aktuella lägenheten har externvärderats som bostadsrätt av två oberoende värderare, och Linné äger rätt att förvärva lägenheten från Drott till ett pris motsvarande den högsta av de två externvärderingarna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00840/wkr0002.pdf

Dokument & länkar