Förslag till ny styrelse i Drott

Förslag till ny styrelse i Drott Till bolaget har inkommit följande förslag till Drotts bolagsstämma: AMF Pension, HQ Fonder, Investment AB Öresund, Latour, Nordeas fonder, Robur, Skandia Liv samt Wihlborgs fastigheter AB, representerande ca 38 % av aktier och röster i Drott, föreslår att följande styrelse väljs på Drotts ordinarie bolagsstämma den 8 april 2003. Till styrelse föreslås omval av Peggy Bruzelius och Göran Nord samt nyval av Anders Böös, Urban Jansson, Roland Nilsson, Lars Söderblom och Jonas Wahlström. Den föreslagna styrelsen har anmält att den inom sig har för avsikt att utse Urban Jansson till ordförande samt Jonas Wahlström till vice ordförande. Lars Wohlin, som fyller 70 i år, har avböjt omval. Jan Blomberg, Wilhelm Laurén, Mats Mared samt Esbjörn Olsson kommer också att lämna styrelsen i samband med den ordinarie bolagsstämman. För ytterligare information: Kontakta ovannämnda ägare Drott AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00210/wkr0002.pdf

Dokument & länkar