Ledningsförändringar i Drott

Ledningsförändringar i Drott Styrelsen i Drott AB ("Drott") har efter den ordinarie bolagsstämman den 8 april i år initierat en översyn av Drotts strategi och verksamhet samt fortsatt processen med att tillsätta en ny verkställande direktör efter Mats Mared, som avgick i samband med bolagsstämman. Översynen av Drotts strategi och verksamhet förväntas bli klar före sommaren och kommer då att offentliggöras och utgöra Drotts framtida inriktning. Styrelsen bedömer att detta arbete först måste stå klart före det att processen med att hitta en verställande direktör för framtiden kan slutföras. I syfte att ej tappa tempo och tid har styrelsen utsett Anders Böös till verkställande direktör i Drott. Anders Böös sitter i Drotts styrelse och tillträder omgående. Styrelsen säkerställer därmed att förändringsarbetet fortgår i högt tempo och att ledningsresurserna utökas. Claes Linné, som varit tillförordnad sedan bolagsstämman, återgår till ordinarie tjänst som Drotts CFO och vice verkställande direktör. Processen med att rekrytera en verkställande direktör för framtiden fortgår och inriktas på att slutföras före årsskiftet. Drott AB (publ) Styrelsen Frågor besvaras av: - Urban Jansson, styrelsens ordförande, 0705-90 80 91 - Anders Böös, verkställande direktör, 0707-20 36 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00120/wkr0002.pdf

Dokument & länkar