Nya bostadsförsäljningar till hyresgäster - försäljningsvinst 110 Mkr

Nya bostadsförsäljningar till hyresgäster - försäljningsvinst 110 Mkr Under slutet av år 2000 sålde Drott ytterligare sex stockholmsfastigheter till bostadsrättsföreningar. Försäljningsvinsten uppgick till 110 Mkr och ingår i kvartal 4 år 2000. Drotts bokslutskommuniké för år 2000 offentliggörs 2001-02-20. Därmed har Drott under år 2000 genomfört 13 försäljningar till bostadsrätts-föreningar, till priser som i genomsnitt var 33 procent högre än de externa fastighetsvärderingarna per 1999-12-31. Priserna motsvarar 14 300-23 600 kr per kvm uthyrbar yta, i genomsnitt 17 000 kr per kvm. Av den uthyrbara ytan om 36 344 kvm är 29 022 kvm bostadsyta. De totalt 472 sålda bostadslägenheterna utgör en 1/6-del av Drotts samtliga bostadslägenheter i Stockholms innerstad. Drott AB (publ) Ytterligare information: Mats Mared, VD, telefon 08-545 83 010 Stockholmsfastigheter sålda till bostadsrättsföreningar år 2000 Fastighet Uthyrb -varav Antal Frånträde Pris Press- ar bostäder lägen- meddela yta kvm heter Mkr nde kvm Drottninghuset Norrmalm 1 589 1 368 25 00-02-04 31 14/2000 4 Turbinen 24 Södermal 1 216 1 126 23 00-05-30 22 17/2000 m Valkyrian 4 Vasastan 1 576 1 416 18 00-05-31 26 17/2000 Vattumannen 21 Södermal 1 099 1 026 13 00-06-15 19 17/2000 m Höken 29 Södermal 2 090 1 793 41 00-06-29 41 Q2 m Båtsmannen Södermal 2 962 1 999 34 00-07-04 43 Q2 Större 3 m Ingenjören 12 Södermal 3 902 3 465 56 00-07-04 65 Q2 m Lindbacken 7 Norrmalm 1 954 1 348 16 00-11-15 28 1/2001 Folkungaträdet Fredhäll 1 264 1 216 32 00-12-01 19 1/2001 5 Sankt Göran Södermal 5 927 5 186 83 00-12-06 108 1/2001 1,9,11 m Facklan 7-9 Norrmalm 7 872 4 921 48 00-12-07 113 1/2001 Baggen 5 Vasastan 2 333 2 012 39 00-12-15 55 1/2001 Vårdtornet 8 Kungshol 2 560 2 146 44 00-12-29 47 1/2001 men Totalt 36 344 29 022 472 617 De kursiverade fastighetsförsäljningarna har offentliggjorts tidigare (se "Pressmeddelande"). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/02/20010102BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/02/20010102BIT00160/bit0002.pdf

Dokument & länkar