Sexmånadersrapport 2002

Report this content

Delårsrapport II år 2002 April-juni Januari-juni 3 månader 6 månader Mkr 2002 2001 % 2002 2001 % Löpande förvaltningsverksamhet 186 234 -20 346 454 -24 Försäljningsresultat 55 31 +77 175 351 -50 Poster av engångskaraktär - - - - 13 - Resultat före skatt 241 265 -9 521 818 -36 Aktuell skatt -6 -29 - -33 -155 - Uppskjuten skatt -44 -46 - -56 34 - Resultat efter skatt 191 190 +/-0 432 697 -38 Kassaflöde/aktie, kr (löpande 2,94 3,13 -6 5,54 6,07 -9 förvaltningsverksamhet) Kassaflödet per aktie 6 procent lägre än april-juni 2001 Fortsatt avmattning på den kommersiella hyresmarknaden Fortsatt stark bostadsmarknad Oförändrad helårsprognos ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00290/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00290/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar