Tremånadersrapport 2000

TREMÅNADERS- RAPPORT 2000 OBS - Balder konsolideras ej i denna rapport LÖPANDE FÖRVALTNINGSVERKSAMHET * Fortsatt tillväxt i kassaflödet Kassaflöde per aktie 2000 1999 1998 3mån 3mån 3mån Utfall, kr 2,03 1,89 1,21 * Positiv utveckling i identiskt bestånd - 6% högre hyresintäkter och 10% högre driftsöverskott än under - det första kvartalet 1999 KÖP OCH FÖRSÄLJNINGAR * Fastighetsförvärv för 12 Mdr - Drott äger f n 96% i Fastighets AB Balder - erbjudandet till Balders aktieägare har förlängts t o m den 10 maj * Försäljningar för 1,3 Mdr - bl a tomträtten World Fashion Centre i Amsterdam för 825 Mkr RESULTAT * Periodens resultat före skatt 223 Mkr (247) - ökat förvaltningsresultat: 174 Mkr (160) - lägre vinster från fastighetsförsäljningar: 48 Mkr (87 Mkr) * För helåret 2000 förutspås stigande förvaltningsresultat och därmed ett markant förbättrat kassaflöde - härtill kommer vinster från fastighetsförsäljningar, vilka t o m 5 maj uppgår till 110 Mkr ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00090/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00090/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar