Dela

Kontakt

 • Duni AB
  Box 237, 201 22 Malmö
  +46 40 106200
  http://www.duni.se
 • Magnus Carlsson

  EVP Finance/ CFO


  040-106200
  http://www.duni.se
 • Marielle Noble

  EVP Strategic Development, IT & Communications


  0734 196179
  http://www.duni.com
 • Citat

  Glädjande att se att branschen är tillbaka och därmed en stark försäljningsåterhämtning för Duni Group
  Robert Dackeskog, VD och koncernchef, Duni Group
  Trots en fortsatt oro på marknaden upplever vi en normalisering i efterfrågan, till följd av lättade restriktioner. Vi ser med tillförsikt fram emot våren och sommaren
  Robert Dackeskog, VD och koncernchef, Duni Group
  Med den uppdaterade strategin definieras ett tydligt högre syfte för koncernen som ska genomsyra alla delar av verksamheten. Tillsammans ska vi inspirera vår omvärld att ge mer än vi tar för att alla ska kunna njuta av god mat, välbefinnande och samhörighet - både för människor idag och för framtida generationer
  Robert Dackeskog, VD och koncernchef, Duni Group
  Vi planerar nu för en mer normaliserad tillvaro och efterfrågan. Dock medför de accelererande kostnadsökningarna inom nästan alla råmaterialskomponenter både kort- och långsiktiga utmaningar för branschen, där kostnadskompensation samt ökad effektivitet är viktiga åtgärder
  Robert Dackeskog, VD och koncernchef
  Efter en lång tid i en tuff marknadssituation ser vi ljust på kommande månader där lättade restriktioner och ökad vaccinationstakt skapar förutsättningar för en återgång till en mer normal tillvaro.
  Robert Dackeskog, VD och koncernchef, Duni Group.
  Fortsatt svårt att med exakthet säga när varje land kommer att öppna upp men med ökad vaccination på våra huvudmarknader förbereder vi oss intensivt för att vara redo när detta sker
  Robert Dackeskog, VD och Koncernchef, Duni Group
  Det vi lärt oss under året är att behovet av att umgås, äta god mat och att resa finns kvar och Duni Groups beredskap för att möta en ökad efterfrågan när restriktionerna väl lättar är bättre än någonsin
  Robert Dackeskog, VD och koncernchef
  Det är uppmuntrande att se att vi, trots fortsatta samhällsrestriktioner, med hjälp av goda insatser från vår organisation gjort en stark förbättring av resultatet. Oavsett den fortsatta osäkerheten ser vi därför framtiden an med tillförsikt.
  Mats Lindroth tillförordnad VD och koncernchef, Duni Group.
  Med en fortsatt god finansiell ställning och likviditet, en stark organisation och ett erbjudande väl anpassat efter marknadens behov ser jag med tillförsikt på tiden framöver
  Johan Sundelin, VD och koncernchef
  Vi har ett bra erbjudande för att stötta restauranger och hotell till snabb återkomst genom fokus på god hygien och take-away
  Johan Sundelin, VD och koncernchef
  Vi går nu in i 2020 med en stark tilltro till vår strategi och våra affärsplaner.
  Johan Sundelin
  Förbättrad rörelsemarginal och fortsatt tillväxt inom hållbara förpackningslösningar
  Johan Sundelin, VD och koncernchef
  Marginalprogrammet bidrar till ett historiskt starkt andra kvartal
  Johan Sundelin, VD och koncernchef
  Försäljningsökningen på 17 % i kvartalet medför att Dunis omsättning nu har passerat 5 000 MSEK de senaste 12 månaderna.
  Johan Sundelin, VD och koncernchef
  Genom de strategiska förvärven av BioPak Pty Ltd i Australien och Nya Zeeland samt Biopac Ltd i Storbritannien har Duni nu en årsomsättning på mer än 700 MSEK i den snabbt växande kategorin av hållbara engångsförpackningar.
  Johan Sundelin, VD och koncernchef, Duni
  Linus har varit starkt bidragande till den mycket positiva utvecklingen inom affärsområde Meal Service under de senaste sex åren. Jag är övertygad om att han kommer leda affärsområde Table Top, som har fokus på HoReCa-marknaden, på samma skickliga sätt
  Johan Sundelin, VD och koncernchef
  Ser vi framåt kommer Duni även i kvartal fyra att påverkas negativt av det höga massapriset då våra aviserade prishöjningar börjar få effekt först under det första kvartalet 2019.
  Johan Sundelin, VD och koncernchef, Duni
  Vi uppskattar BioPaks konsekventa löfte att erbjuda hållbara serveringsprodukter för mat och ser nu fram emot vårt samarbete med Gary, Richard och deras fantastiska team för att nå gemensamma mål. Detta förvärv passar perfekt in i vår strategiska ambition att ha en stark tillväxt inom området hållbara förpackningar och bygga upp en solid verksamhet i APAC-regionen.
  Johan Sundelin, VD för Duni
  Totalt sett ännu ett kvartal där Duni uppvisar en viss tillväxt men marginalen pressas av de fortsatt kraftigt ökande massapriserna.
  Johan Sundelin, VD och koncernchef, Duni
  Hur vi finns där för våra kunder är lika viktigt som de produkter vi levererar och denna nya rollen samt kommande strategiska åtgärder, kommer att visa detta tydligt.
  Dunis VD, Johan Sundelin
  Att utveckla hållbara produkter har varit ett av Dunis högst prioriterade områden under flera år, och i dag erbjuder vi ett brett spektrum av alternativ med hög designfaktor under vårt varumärke ecoecho®
  Saloni Deva, IR- och kommunikationschef på Duni
  Thomas Lööb har varit en stor tillgång för Duni både som medlem av ledningsgruppen och i utvecklingen av Rexcell. Han kommer att fortsätta som styrelseordförande i Rexcell men vi ser också fram emot ett fortsatt samarbete kring utvalda strategiska initiativ i framtiden. Vi välkomnar samtidigt Magnus till ledningsgruppen. Interna rekryteringar, som denna, stärker vår ambition att främja talangutvecklingen i Duni.
  Dunis VD och koncernchef, Johan Sundelin
  ”Vi ser fram emot att samarbeta med intressenter för att driva förändring och öka medvetenhet om ett hållbart sortiment och metoder för avfallshantering. Förslaget kommer vid en tidpunkt då våra kunder redan kräver hållbara produkter och tillväxten för vårt ecoecho®-sortiment är högst av alla Dunis kategorier. Vi välkomnar detta ökade fokus och möjligheten att samarbeta med viktiga påverkare inom detta område.”
  Elisabeth Gierow, CSR & Quality Director
  Sofie Lindström, HR-direktör på Duni
  Vi har valt att samarbeta med Mitt Liv som vi upplever är en handlingskraftig organisation som faktiskt gör skillnad. Vi vill aktivt bidra till en positiv förändring i samhället och samarbetet med Mitt Liv hoppas vi ska kunna resultera i detta.
  Totalt sett ett stabilt resultat med viss tillväxt, som påverkas kraftigt negativt av de höga råvarupriserna men också positivt av valutaeffekter.
  Johan Sundelin, VD och koncernchef, Duni
  Efter mitt första kvartal som VD och koncernchef för Duni, och efter att ha träffat många av Dunis medarbetare, kan jag konstatera att Duni står väl rustat att möta framtidens möjligheter och utmaningar.
  Johan Sundelin, VD och koncernchef, Duni
  Investeringen görs vid en tid när vi ser en ökning av behovet av premiummaterial för servetter. Duni är marknadsledande i Europa när det gäller airlaidservetter och genom att vi nu ökar kapaciteten kan vi på ett effektivt sätt möta kundernas krav.
  Johan Sundelin, VD och koncernchef för Duni AB
  Nomineringen gör oss såklart stolta. Det ligger ett stort arbete bakom Amazonica. Vår vision var att kombinera en vacker design med naturens material och som i slutänden ska lyfta fram maten som serveras. Det är roligt att vi får ett erkännande från branschen för det fina resultat som serien utmynnade i.
  Saloni Deva, IR- och kommunikationschef på Duni
  Produktionsenheterna levererade ett stabilt kvartal utan betydande avvikelser och vi går nu in i en högsäsong med något bättre lagernivåer och leveransberedskap än föregående år.
  Thomas Gustafsson, avgående VD och koncernchef, Duni
  Amazonica sätter maten, formen och naturen i centrum.
  Saloni Deva, IR- och kommunikationschef
  Tillväxten är i huvudsak genererad från högre organisk tillväxt i Table Top, förvärv i New Markets och fortsatt ökade marknadsandelar i take-away-segmentet inom Meal Service.
  Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni
  Tillväxten är i huvudsak genererad från högre organisk tillväxt i Table Top, förvärv i New Markets och fortsatt ökade marknadsandelar i take-away-segmentet inom Meal Service.
  Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni
  Förvärvet av Sharp Serviettes ger inte bara Duni betydande marknadsandelar i Nya Zeeland utan i kombination med vår övriga försäljnings- och konverteringsverksamhet i Sydostasien får vi nu även ytterligare utvecklingsmöjligheter i Sydostasien. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Sharp Serviettes och deras fantastiska team.
  Thomas Gustafsson, VD och koncernchef på Duni
  Under det senaste året har flera nyckelprojekt och investeringar slutförts och vi förväntar oss att dessa nu bidrar till utvecklingen.
  Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni
  Förvärvet av Terinex Siam lyfter New Markets och i Table Top ser vi en successivt förbättrad försäljningstrend.
  Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni
  Den organiska tillväxten uppgår till 1 % vilket är i nivå med marknaden som helhet.
  Thomas Gustafsson, VD och koncernchef Duni
  Efter en svag inledning på året visar det andra kvartalet en stabilare utveckling i våra huvudmarknader. Det är också glädjande att vi avtalat om förvärv av Terinex Siam, en aktivitet som stärker vår konkurrenskraft i den prioriterade Asienmarknaden.
  Thomas Gustafsson, VD och koncernchef
  Det här konceptet ligger verkligen i tiden och vi är glada över att kunna erbjuda det till en bred publik under tennisveckan
  Thomas Gustafsson, VD och koncernchef
  Förvärvet av Terinex är ett viktigt steg i ambitionen om hög tillväxt i Sydostasien. Att kombinera Dunis premiumerbjudande med Terinex och dess produktionsplattform skapar goda förutsättningar för ökade marknadsandelar. Det är därför mycket glädjande att vi nu enats med grundarfamiljerna om att gemensamt utveckla verksamheten.
  Thomas Gustafsson, VD och koncernchef Duni
  Tina Andersson har med goda resultat utvecklat Dunis varumärke och strategiska plattform. Tack vare detta möter vi idag våra kunder med ett starkare erbjudande. Jag önskar Tina all lycka i hennes framtida karriär. Vårt fokus ligger nu på att hitta rätt efterträdare, ett arbete som inleds direkt.
  Thomas Gustafsson, VD och koncernchef
  Vi är stolta över att Alexander Sjögren tillsammans med oss arbetat fram en ett unikt motiv som vi med glädje sätter på vår servett.
  säger Tina Andersson, affärsområdesdirektör Consumer & Corporate Marketing
  En stor del av det försämrade resultatet förklaras av valutor samt kalendereffekter i produktion och försäljning vilket gör att vi är fortsatt övertygade om ett spännande och framgångsrikt 2016.
  Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni
  För året som helhet ökar det operativa resultatet med 17 % och ett flertal viktiga strukturprojekt har slutförts med goda resultat.
  Thomas Gustafsson, VD och koncernchef
  Vår ambition är att vara bäst inom vårt område. Så vad kan vara bättre än att samarbeta med Titti Qvarnström, som är helt fantastisk inom sitt område och delar vårt intresse för mat, design och hållbarhet? Vi är otroligt stolta över att få jobba med Titti.
  Tina Andersson, Marketing & Communications Director
  Med det nya Snack Box-sortimentet ger vi deli- och take away-butiker en miljöanpassad, användarvänlig lösning som möter behovet hos dagens miljömedvetna – och kunniga – kunder
  Saloni Deva, International Trade Marketing Manager, Meal Service
  Det operativa resultatet i kvartalet är historiskt starkt och överträffar föregående års tredje kvartal med marginal.
  Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni
  Trots en sen och kall vår med ofördelaktig kalendereffekt, förbättras kvartalsresultatet med 11 MSEK i förhållande till föregående år.
  Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni
  Den starka inledningen på året ger oss goda skäl att fortsätta satsa på ökad tillväxt, attraktivitet och effektivitet.
  Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni
  För året som helhet ökar försäljningen med 7,5 % och den operativa rörelsemarginalen ökar till 11,2 %.
  Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni AB
  Tredje kvartalet är historiskt starkt och det är glädjande att både struktureffekter och förbättringar i kärnverksamheten bidrar till tillväxt och ökat operativt resultat.
  Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp