Duni koncentrerar produktionen till Skåpafors

I samband med nedläggning av Rexcells hygienproduktion, vilket informerades i februari 2013, har en översyn av bolagets långsiktiga produktionsbehov gjorts. Beslut har nu fattats att koncentrera all kvarvarande produktion till anläggningen i Skåpafors.

Efterfrågan på Dunis premiumprodukter ökar vilket leder till ett större framtida kapacitetsbehov. Då produktionskapaciteten av premiumprodukter är större i Skåpafors än på anläggningen i Dals Långed har beslut fattats om att koncentrera framtida produktion till anläggningen i Skåpafors. Verksamheten i Dals Långed beräknas vara avslutad under oktober 2015.

”Rexcell är en viktig del i Dunis affärserbjudande och för bolagets ledande marknadsposition. Att koncentrera framtida produktion till en produktionsenhet skapar både samordningsfördelar och säkerställer framtida kapacitetsbehov”, säger Dunis VD Thomas Gustafsson.

I februari 2013 informerades om att nedläggningen berörde 110 personer. Resultatet av avvecklingen av hygienproduktionen och koncentrationen till en produktionsort innebär att totalt 83 personer har varslats.

För ytterligare information kontaktas:
Thomas Gustafsson, VD & Koncernchef
Tel: +46 40 10 64 75

Om Rexcell
Rexcell Tissue & Airlaid AB är ett helägt dotterbolag till Duni AB. Rexcell tillverkar tissue och airlaidmaterial för Duni såväl som andra externa kunder. Läs mer på www.rexcell.se.

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 100 anställda fördelat på 18 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland och Polen. Duni är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Duni.se

Om oss

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 500 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN–kod är SE0000616716.