Delårsrapport januari - juni 2004

• OMSÄTTNINGEN UPPGICK UNDER FÖRSTA HALVÅRET TILL 103,7 MKR (112,1)

• RESULTATET EFTER SKATT BLEV FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2,4 MKR (-12,6)

• NETTORESULTATET PER AKTIE BLEV UNDER FÖRSTA HALVÅRET 0,44 KRONOR (-2,36)

• SOLIDITETEN UPPGICK TILL 69 % (61 %) VID PERIODENS UTGÅNG

• KASSAFLÖDET FÖR HALVÅRET UPPGICK TILL -1,2 MKR (-18,1)

För mer information kontakta:
Erik Albinsson, verkställande direktör och koncernchef, 070-492 78 33

Om oss

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 3 700 Mkr och har ca 1 200 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar