Delårsrapport januari - september 2004

- OMSÄTTNINGEN UPPGICK UNDER DELÅRSPERIODEN TILL 144,6 MKR (161,6)
- RESULTATET EFTER SKATT BLEV FÖR DELÅRSPERIODEN -0,7 MKR (-23,9)
- NETTORESULTATET PER AKTIE BLEV UNDER DELÅRSPERIODEN -0,13 KRONOR (-4,48)
- SOLIDITETEN UPPGICK TILL 70 % (61 %) VID PERIODENS UTGÅNG
- YTTERLIGARE EFFEKTIVISERINGSÅTGÄRDER INOM DUROC TOOLING
- ÄGARSPRIDNING I IMPACT COATINGS
- INTRESSEBOLAGET LRS EXPANDERAR I TYSKLAND (EFTER KVARTALETS UTGÅNG)

För mer information kontakta:
Erik Albinsson, verkställande direktör och koncernchef, 070-492 78 33


Om oss

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 3 700 Mkr och har ca 1 200 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar