Duroc effektiviserar för bättre affärer

Duroc AB:s två dotterbolag Duroc Machine Tool AB och Duroc Special Steel AB har lagt varsel till Arbetsförmedlingen om att 30 medarbetare kan komma att bli övertaliga i deras verksamheter som ett led i att effektivisera och anpassa verksamheten utifrån rådande marknadssituation. Varslet berör både kollektivanställda och tjänstemän.

– Det är oerhört tråkigt att behöva varsla om övertalighet men vi måste anpassa oss till marknaden och de förutsättningar som råder. Nu fokuserar vi på att gå starka ur det här samtidigt som vi anstränger oss hårt för att ta nya affärer, säger Christer Tånnander, ny vd på Duroc AB sedan den 1 augusti i år.

Varsel har lämnats till Arbetsförmedlingen och fackliga förhandlingar har inletts.

För ytterligare information

Christer Tånnander, VD Duroc, 070-608 49 70

   
Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 september 2014 kl 10.00.

Taggar:

Om oss

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 800 Mkr och har ca 800 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar