IMPACT COATINGS NOTERAS PÅ NYA MARKNADEN EFTER FULLTECKNAD NYEMISSION

• Nyemissionen i Impact Coatings är fulltecknad och tillför bolaget 14,0 Mkr före emissionskostnader.

• Första handelsdag på Nya Marknaden blir den 19 november.

Emissionen tecknades till 74 procent av Durocs aktieägare med företrädesrätt samt allmänheten i övrigt. Resterande 26 procent tecknades av det konsortium som garanterat emissionen.

Som deltagare i konsortiet har Duroc tecknat 76 469 aktier till ett belopp av 0,8 Mkr. Durocs totala aktieinnehav i Impact Coatings kommer efter genomförd nyemission att utgöra 864 281 st, motsvarande 31,0 procent av totalt utgivna aktier efter nyemissionen, vilket gör Duroc till den enskilt störste ägaren i bolaget.

Handel med Impact Coatings aktie kommer att ske på Stockholmsbörsens Nya Marknaden med start den 19 november.


För mer information kontakta:
Claes Gyllenhammar, styrelseordförande, 0708-19 33 20Fakta Impact Coatings:
Impact utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD- ytbeläggning, en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer. Företagets huvudprodukt är beläggningssystemet InlineCoater™, som rationaliserar PVD-beläggning av massproducerade komponenter. Bolaget är också delaktigt i utveckling och kommersialisering av det nya skiktmaterialet Maxfas, som kan ersätta guld för plätering av elektriska kontakter.
www.impactcoatings.se

Fakta Duroc:
Duroc levererar produkter och tjänster baserade på material- och ytförädlingsteknologi till industrikunder med höga krav på kvalitet, prestanda och tillförlitlighet. Koncernen bedriver verksamhet inom flertalet branscher såsom järnväg, träförädling, kraft- och processindustri samt verkstads- och fordonsindustri. Duroc omsätter ca 200 MSEK och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
www.duroc.se

Om oss

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 3 700 Mkr och har ca 1 200 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar