Dynarc i strategiskt ramavtal med länsförbund och kommuner i nedre Norrland

Dynarc i strategiskt ramavtal med länsförbund och kommuner i nedre Norrland RegNet/Norrsken har tecknat ett strategiskt ramavtal med Dynarcs samarbetspartner Merkantildata för att erbjuda kostnadseffektiva bredbandstjänster för kommuner och länsförbund i Norrland. Avtalet rör ett 40-tal kommuner och sju länsförbund från Gävle i söder till Östersund i norr och omfattar Dynarcs växlar och övervakningssystem för optiska IP-nätverk. - Dynarcs produkter integrerar flera funktioner som är nödvändiga när man driver regionala nätverk. Det gör att vi kan minska antalet produkter i nätverket och därmed minska kostnaderna för både installation och drift. Genom ramavtalet får vi tillgång till en unik lösning som gör att vi snabbt kan erbjuda nya, avancerade bredbandstjänster som videokonferenser, e-handel och till och med radio och video över Internet, säger Ulf Borbos, projektledare för RegNet. Merkantildata har sedan tidigare en stark position i regionen och genom ramavtalet kan flera stads- och regionnät byggas med samma teknik och därmed enklare förbindas med varandra. Under förra året installerades regionens första stadsnät i Härnösand med utrustning från Dynarc. - Dynarc kan med den här affären hjälpa kommunerna i nedre Norrland att till en rimlig kostnad erbjuda nya bredbandstjänster för företag och hushåll. Ramavtalet med RegNet/Norrsken är strategiskt för Dynarc och vi kommer nu ytterligare att intensifiera försäljnings- och marknadsinsatserna mot den svenska stadsnätsmarknaden.", säger Ivar Hagerud, Dynarcs försäljningschef i Norden. I måndags meddelade även Dynarc att man tecknat ett avtal med den amerikanska operatören Worldwide Network Services, Inc, som levererar specialiserade Internettjänster till företag i Washington. För ytterligare information, kontakta Ivar Hagerud, försäljningschef Dynarc Norden, tel 08-566 121 00, e-mail: hagerud@dynarc.se Ulf Borbos, Sandvikens Energi, 026-241361, 0705-373107, e-mail: ulf.borbos@sandviken.se Om Dynarc Dynarcs affärsidé är att utöka affärsmöjligheterna och stärka konkurrenskraften för nätverksoperatörer genom att erbjuda tekniskt ledande produkter för optiska IP nätverk. Dynarcs vision är att bidra till att utveckla Internet till ett integrerat nätverk för transport av data, ljud och video med global tillgänglighet och därigenom bidra till att öka användandet och nyttan av Internet. Dynarc har huvudkontor i Kista utanför Stockholm och ett utvecklingscentrum i Silicon Valley. www.dynarc.se Om RegNet/Norrsken RegNet/Norrsken är en sammanslutning av flera kommuner och länsförbund mellan Gävle och Östersund för att genom att etablera ett operatörsneutralt optiskt nätverk åstadkomma låga kostnader för tele- och datakommunikation i regionen. Norrsken förbinder Enköping, Gävle, Sundsvall, Sollefteå, Östersund, Borlänge och Örebro till Stockholm. RegNet förbinder ett 40-tal orter i Gävleborgs län och ansluter till Norrsken för att kostnadseffektivt nå operatörerna i Stockholm. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00230/bit0002.pdf

Om oss

Dynarcs affärsidé är att utöka affärsmöjligheterna och stärka konkurrenskraften för nätverksoperatörer genom att erbjuda tekniskt ledande produkter för optiska IP nätverk.

Dokument & länkar