Dynarc skriver avtal med Tele1 Europe värt 35 miljoner kronor

Dynarc skriver avtal med Tele1 Europe värt 35 miljoner kronor Nätverksföretaget Dynarc, som utvecklar utrustning för nästa generations optiska Internet, har skrivit ett avtal med den nordiska tele- och dataoperatören Tele1 Europe för att bygga fiberoptiska stadsnät i Norden. Tele1 Europe, som nyligen noterades både på Stockholmsbörsen och den amerikanska Nasdaq-börsen, köper produkter och övervakningssystem till ett värde av 35 miljoner kronor över en tvåårsperiod. Tele1 Europe är idag en ledande operatör av bredbandstjänster för telefoni, data och Internet till företagskunder i Norden. På fyra år har Tele1 Europe utvecklat en stark position på den Nordiska marknaden för avancerade kommunikationstjänster till stora och mellanstora företag. Dynarcs utrustning kommer att användas för att erbjuda olika tjänster i de fiberoptiska stadsnäten i de större städerna, med start i Stockholm där de första 15 växlarna kommer att installeras i juni. Genom att utnyttja växlarnas möjlighet att reservera resurser för olika tjänster, kan Tele1 Europe snabbt introducera nya värdeskapande Internet-relaterade tjänster i nätverket. I den starka konkurrensen på den Nordiska marknaden är förmågan att snabbt etablera nya intäktsskapande tjänster en viktig konkurrensfaktor. "Vi installerar nu optiska fiberringar i de största nordiska städerna och rullar ut bredbandstjänster i en rask takt till våra företagskunder. Dynarc erbjuder en av industrins absolut ledande kvalitetslösningar för Internet-trafik och har snabbt utvecklat produkterna så att de svarar upp mot våra krav. Lösningens enkelhet och flexibilitet gör det möjligt för oss att leverera nya tjänster så fort de blir tillgängliga.", säger Tele1 Europes VD och koncernchef Ivar Strömberg. I takt med att företag outsourcar mer och mer av sin IT-miljö till operatörerna, ökar kraven på bandbredd och flexibilitet. Nätverken måste kunna stödja kommande tjänster så att operatören snabbt kan svara upp mot kundernas nya krav. "Tele1 Europe är den snabbast växande privata data- och telefonioperatören i Norden. Det här avtalet är mycket viktigt för Dynarc och vi kommer att arbeta nära kunden för att leverera världsledande lösningar för dynamiska optiska nätverk som ger Tele1 Europe konkurrensfördelar. Att arbeta med Tele1 Europe ger oss en möjlighet att ytterligare utveckla vårt kunnande om de krävande bredbandsnäten i stora städer," säger Olov Schagerlund, Dynarcs VD och grundare. För mer information kontakta Olov Schagerlund, VD och grundare Dynarc, telefonnummer +46 8 566 121 00 eller e-post olov.schagerlund@dynarc.se Ivar Strömberg, VD och koncernchef Tele1 Europe, telefonnummer +46 8 563 10 000 eller e-post ivar.stromberg@tele1europe.se Om Tele1 Europe Tele1 Europe är en snabbväxande nordisk data- och teleoperatör med huvudkontor i Stockholm. Affärsidén är att erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster, telefoni, mobila tjänster, data och tilläggstjänster till medelstora och stora företag och organisationer i Norden. Bolaget bygger lokala accessnätverk i flera nordiska städer, med start i de nio största och etablerar vad Tele1 Europe anser vara det första lokala accessnätet för bredband (CLEC) som täcker den nordiska regionen. Tele1 Europe är noterat på Nasdaq (TEUR) och Stockholmsbörsen. http://www.tele1europe.com Om Dynarc Dynarc utvecklar lösningar för optiska nätverk som stödjer nya avancerade Internet-relaterade tjänster. Affärsidén är att utöka affärsmöjligheterna och stärka konkurrenskraften för nätverksoperatörer genom att erbjuda tekniskt ledande produkter för optiska IP nätverk. Dynarcs vision är att bidra till att utveckla Internet till ett integrerat nätverk för transport av data, ljud och video och därigenom bidra till att öka användandet och nyttan av Internet. Dynarc har delat huvudkontor mellan Kista utanför Stockholm och Sunnyvale i Silicon Valley. http://www.dynarc.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00340/bit0002.pdf

Om oss

Dynarcs affärsidé är att utöka affärsmöjligheterna och stärka konkurrenskraften för nätverksoperatörer genom att erbjuda tekniskt ledande produkter för optiska IP nätverk.

Dokument & länkar