Merkantildata levererar IT-infrastrukturen till Hammarby Sjöstad

Merkantildata levererar IT-infrastrukturen till Hammarby Sjöstad Merkantildata har tecknat ett avtal om att bygga IT-infrastrukturen till den nya stadsdelen Hammarby Sjöstad i Stockholm. Infrastrukturen till stadsdelen är värd över 100 miljoner kronor. Merkantildata kommer att leverera tjänster och utrustning för minst 60 miljoner kronor. När det nya området är klart om 8 år kommer över 15 000 människor att bo där och över 400 företag med 10 000 anställda att ha sin verksamhet i området. -Hammarby Sjöstad kommer att bli den tekniskt mest avancerade stadsdelen i Sverige, säger Berndt Norrby, ansvarig på Merkantildata Communication. Från att ha varit ett slitet hamnområde kommer Hammarby Sjöstad att bli ett av de mest IT-utvecklade samhällena i Sverige. Syftet med detta projekt är att hjälpa till att skapa en IT-infrastruktur som skall hjälpa människor i området till ett mer energi- och miljöeffektivt levnads- och arbetssätt. Ambitionen med detta avtal är att skapa ett långsiktigt samarbete avseende utvecklingen och utbyggnaden av den IT-struktur och det intranät som med tillhörande tjänster successivt växer fram inom stadsdelen. Dessa IT- strukturer avser erbjuda både fastighetsägare, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och företagare inom området ett varierat tjänste- och mediautbud av stor mångfald och en fullständig valfrihet. Exempel på tjänster som de boende kommer att kunna få är Internetaccess, telefoni, tv-kanaler, telemetritjänster, video on demand samt videokonferenser och bildtelefoni. -Målet är att skapa ett bostadsområde där ett av fundamenten utgörs av en högteknologisk IT-lösning, säger Berndt Norrby. Vi kommer att bygga ett enda stort intranät där invånare, föreningar, leverantörer och företag, statliga verk, myndigheter, kommun och skola kan kommunicera med varandra och med sina intelligenta hem. Detta IT-fundament utgör även grunden för den E-handelsplats som växer fram i stadsdelen. Invånarna i Hammarby Sjöstad kommer själva att få välja vilken leverantör de vill ha för en specifik tjänst. De är inte knutna till någon enskild leverantör eftersom nätet är operatörsneutralt. Detta ska i sin tur innebära att kunden får ett lägre pris och ett större urval av konkurrensutsatta tjänster. Tjänsteutbudet dirigeras av en Service Provider: AB Via Europa Network. Den tekniska plattformen kommer från Dynarc och möjliggör ett flexibelt och framtidssäkert nät med sin DTM teknik. Ramavtalet är på 3 år och förlängs därefter med ett år i taget. För ytterligare information, kontakta: Berndt Norrby, Säljchef Merkantildata, tel 08-566 230 36, 0708-35 30 36, berndt.norrby@merkantildata.se Per Lembre, Marknadschef Dynarc, tel 08-566 121 00 eller e-post per@dynarc.se Fredrik Swartz, Informationschef Via Europa, tel 08-20 02 40 eller e-post fredrik.swartz@viaeuropa.net Thomas Sundén, Projektledare upphandling Netcoord, tel 08-644 11 70 eller e-post thomas.sunden@netcoord.se Se även www.hammarbysjostad.stockholm.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00430/bit0002.pdf

Dokument & länkar