Ny typ av router ger TV och telefoni över Internet

Ny typ av router ger TV och telefoni över Internet Nätverksföretaget Dynarc lanserar världens första router som automatiskt anpassar funktioner och bandbredd till nya krävande Internettjänster. Produkten, Dynarc 5116, underlättar operatörernas drift och underhåll och ger samtidigt möjlighet att bygga optiska nätverk för fler användare, högre kapacitet och mer krävande tjänster. - Vi erbjuder en skalbar lösning som effektivt tar Internettrafiken till den optiska fiberinfrastrukturen, säger Olov Schagerlund, Dynarcs VD och grundare. Inledningsvis handlade bredbandsnäten mycket om kapacitet. Nu tar vi nästa steg i utvecklingen och då handlar det om att på ett intelligent sätt distribuera kapaciteten till tjänster och kunder med krävande behov. Dynarc 5116 är industrins första router som automatiskt kan kanalisera och reservera resurser för nya Internettjänster som e- handel, telefoni och TV. De avancerade egenskaperna hos Dynarc 5116 bygger på Dynarcs nya arkitektur, Channelized Reserved Services (CRS), som är en vidareutveckling av den teknik företaget grundades runt, Dynamic synchronous Transfer Mode (DTM). Den nya arkitekturen utnyttjar de senaste rönen inom optisk transportteknik och är samtidigt utvecklad för att vara fullständigt integrerad med Internetprotokollet (IP). På det sättet ger nätverksarkitekturen ett unikt stöd för kommande IP-baserade tjänster. Egenskaper hos Dynarc 5116 Routern utnyttjar information från nätverkslager 2, 3 och 4 för att klassificera trafik och välja rätt bandbredd. Den kombinerar traditionell IP routing med kanalisering av bandbredd och integrerar därigenom flera funktioner (växling, routing, multiplexering) som krävs för att bygga optiska nätverk för Internettrafik. Det minskar antalet enheter i nätverket, förenklar driften och sparar energi och utrymme i de lokaler där utrustningen placeras. Routerns svarar upp mot operatörernas krav på verkligt hög tillgänglighet genom att bakplanet, som tar trafiken mellan länkarna i nätverket, helt saknar aktiva komponenter. Om någon kontakt skulle gå sönder i bakplanet, kommer trafiken automatiskt att välja andra vägar. Dynarc 5116 har 16 kortplatser och erbjuder en växlingskapacitet som börjar vid 32 Gbps. Till routern finns flera anslutningsmöjligheter - DTM över fiber/våglängder eller SDH (STM-1 eller STM-4), Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, and E1/T1 för överföring av telefonitrafik mellan telefonväxlar. Dynarc 5116 blir tillgänglig i höst och priset ligger på 400 000 kronor och uppåt, beroende på konfigurering. Channelized Reserved Services (CRS) ger ny dynamik för optiska nätverk Nätverksföretaget Dynarc lanserar nu en ny nätverksarkitektur, Channelized Reserved Services (CRS). Tekniken erbjuder en helt ny dynamik för optiska nätverk genom att den integrerar Internetprotkollet (IP) med en vidareutveckling av den optiska transporttekniken Dynamic synchronous Transfer Mode (DTM). Arkitekturen förenklar hanteringen av nya krävande tjänster i nätverken och ger operatörerna en möjlighet att snabbt introducera nya tjänster både till företag och hushåll. - Dynarc är ute efter marknaden för nästa generations nätverk, sade Dr. John Ryan, chefanalytiker på det amerikanska analytikerföretaget Ryan Hankin & Kent (RHK). Genom att koppla ihop en tydlig systemarkitektur som erbjuder garanterad överföringskapacitet med en optisk nätverkslösning, möter Dynarc behoven i dagens IP-baserade optiska access- och bredbandsnätverk. CRS-arkitekturen kombinerar snabb paketväxling med förmågan att sätta upp kanaler i realtid. Den bygger på en rad Internetstandarder för bästa skalbarhet och utnyttjar DTM-tekniken för att automatiskt kunna kanalisera och reservera bandbredd för olika kunder och tillämpningar i nätverket. Kanalerna skyddar kritisk trafik som affärstillämpningar och telefoni, från att bli blockerad av andra tjänster som utnyttjar samma nätverk, till exempel tunga filöverföringar och webbtillämpningar. Tekniken kan även skydda kanaler mot fiberbrott genom att snabbt föra över kanalerna till friska delar av nätverket, vilket är avgörande för bland annat telefoni. CRS-arkitekturen innebär att tilldelning av bandbredd kan göras automatiskt. Kanaler sätts upp direkt när någon använder en tjänst från nätverket och hålls sedan uppe så länge tjänsten utnyttjas. Därefter tas kanalen ned igen och resurserna kan användas för andra tillämpningar. Information från nätverkslager 2-4 utnyttjas för att sätta upp kanalerna. Kanalerna kan "klonas" för att reservera bandbredd för flera parallella kunder som utnyttjar samma tjänster. Detta innebär att varje användare automatiskt tilldelas en kanal till exempel för att kunna se en film över bredbandsnätverket. Kanalens bandbredd kan också ändras över tiden så att bandbredden anpassas till tjänstens behov. Genom att CRS använder Internetprotokollet (IP) för adressering och routing tillsammans med DTM som en intelligent länklagerteknik, förenklar Dynarc infrastrukturen för de optiska IP-nätverken. Näten kan byggas enklare och med färre enheter vilket också leder till minskade kostnader för installation, service och support. Om Dynarc Dynarcs affärsidé är att utöka affärsmöjligheterna och stärka konkurrenskraften för nätverksoperatörer genom att erbjuda tekniskt ledande produkter för optiska IP nätverk. Dynarcs vision är att bidra till att utveckla Internet till ett integrerat nätverk för transport av data, ljud och video med global tillgänglighet och därigenom bidra till att öka användandet och nyttan av Internet. Dynarc har huvudkontor i Kista utanför Stockholm och Sunnyvale i Silicon Valley. www.dynarc.se För mer information kontakta: Olov Schagerlund, VD, telefonnummer 08-566 121 00 eller e-post olov@dynarc.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/21/20000621BIT00890/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/21/20000621BIT00890/bit0002.pdf

Om oss

Dynarcs affärsidé är att utöka affärsmöjligheterna och stärka konkurrenskraften för nätverksoperatörer genom att erbjuda tekniskt ledande produkter för optiska IP nätverk.

Dokument & länkar