Stockholms grönaste bredband

Stockholms grönaste bredband Med stöd från LIP-kansliet skapar Hammarby Sjöstads ekonomiska förening Stockholms grönaste IT-infrastruktur. Ledorden i uppbyggnaden av detta bredbandsnät är en positiv miljöpåverkan och ett komplett konkurrensutsatt tjänsteutbud. LIP- kansliets syfte med detta projekt är att få till stånd en IT-infrastruktur som hjälper människor i området till ett mer energi- och miljöeffektivt levnadssätt. Bredbands-TV på riktigt För första gången i Sverige levereras ett fullständigt mediautbud via bredband. Både kabel-TV, radio och video on demand lanseras via Hammarby Sjöstads IT-infrastruktur. Abonnenterna kan nå de flesta Internet och telefoni- operatörer på marknaden. IT-infrastrukturen öppnar dessutom möjligheterna för videokonferenser och bildtelefoni. En Service Provider är områdets dirigent En Service Provider bryter ned de traditionella monopolen och dirigerar utbudet i IT-Infrastrukturen. Via Service Providern öppnas möjligheten till total valfrihet vad gäller tjänster i den nya stadsdelen. Utbudet erbjuds mot fasta månadskostnader, vilket ger abonnenten en god kontroll över sin ekonomi. IT-integration redan från början Hammarby Sjöstad är det första bostadsområdet i Sverige där IT är en integrerad del av boendet. Teknikupphandlingen möjliggör tjänster som individuell mätning, miljöbilpool och en ökad social integration bland de boende. Hammarby Sjöstads styrelses motivering: Valet av teknisk plattform har fallit på Dynarcs DTM teknologi med motiveringen att DTM bäst motsvarar de krav som ger området den eftersträvade flexibiliteten och framtidsäkerheten. En förutsättning för en gemensamägd IT-infrastruktur. Valet av entreprenör har fallit på Merkantildata Communication med motiveringen att Merkantildata med sin tekniska kompetens och långa erfarenhet inom IT-infrastruktur utgör den bästa samarbetspartnern för föreningen. Valet av Service Provider har fallit på AB Via Europa Network med motiveringen att Via Europa bedöms på bästa sätt uppfylla den kravspecifikation som ställts för rollen som områdets Service Provider. Via Europa har visat ett stort tekniskt kunnande och engagemang samt stora resursinsatser vilket skapar de bästa förutsättningarna för ett snabbt införande av ett brett konkurrerande tjänsteutbud i området. Hammarby Sjöstad ekonomiska förening För att gemensamt uppföra och driva IT-infrastrukturen i området har byggherrar och fastighetsägare bildat Hammarby Sjöstads ekonomiska förening. LIP-kansliet Det Lokala Investeringsprogrammet i Stockholm (LIP-kansliet) har bland annat till uppgift att stimulera miljöanpassningar av i första hand Hammarby sjöstad, Skärholmen och Östberga. För mer information kontakta: Mats Alvtegen, Styrelseordförande Hammarby Sjöstads ek. förening, tel: 08- 655 20 00 eller e-post mats.alvtegen@ncc.se Gregor Hackman, projektchef, LIP-kansliet, tel: 08-508 29 773 eller e-post gregor.hackman@snk.stockholm.se Thomas Sundén, projektledare, Netcoord, tel: 08-644 11 70 eller e-post thomas.sunden@netcoord.se Berndt Norrby, Försäljningschef, Merkantildata, tel: 08-566 230 36 eller e-post berndt.norrby@merkantildata.se Per Lembre, Marknadschef, Dynarc, tel: 08-566 121 00 eller e-post per@dynarc.se Fredrik Swartz, vVD, Via Europa, tel: 08-20 02 40 eller e-post fredrik.swartz@viaeuropa.net Se även www.hammarbysjostad.stockholm.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00420/bit0002.pdf

Dokument & länkar