Stockholms största bredbandssatsning väljer svensk uppstickare

Report this content

Stockholms största bredbandssatsning väljer svensk uppstickare Fastighetsägarna bakom Hammarby Sjöstad har gått samman för att bygga Stockholms i särklass största bredbandsnät för hushållen och företagen i området. Redan före årsskiftet kommer de första att kopplas upp och få tillgång till snabba bredbandstjänster. Kraven på operatörsneutralitet kunde infrias från den svenska uppstickaren Dynarc, som fick förtroendet att leverera den optiska IP-lösningen i hård konkurrens med de stora internationella datakombolagen. - Våra hyresgäster ska själva kunna avgöra vilken operatör de vill ha. På det viset behöver ingen betala för tjänster de inte använder, säger Thomas Sundén på Netcoord som driver projektet. Operatörsneutraliteten, den framtidsorienterade tekniken och deras kompetens, är orsaken till att vi valde Dynarc. Hammarby Sjöstad är Stockholms största pågående renoveringsarbete. Ett nedslitet hamn- och industriområde förvandlas till en modern, IT- orienterad stadsdel. Hela området knyts till ett intranät. Detta ger företagen direktkontakt med de boende i stadsdelen och unika kommunikationsmöjligheter med omvärlden. I området finns både bostäder för privatpersoner och kontorslokaler för företag. När det nya området är klart om tio år kommer över 15 000 människor att bo där och över 400 företag med 10 000 anställda att ha sin verksamhet i området. IT-infrastrukturen erbjuder såväl företagare som boende ett oberoende fleroperatörsnät för ett omfattande medie- och tjänsteutbud. Exempel på tjänster som de boende kommer att kunna få är Internetaccess, telefoni och TV, men även mer avancerade tjänster som exempelvis videokonferenser och bildtelefoni. - Hammarby Sjöstad får unika kommunikationsmöjligheter som inte har någon motsvarighet i andra byggprojekt världen över. Här ligger vi minst ett år före, säger Dynarcs VD Olov Schagerlund. Hammarby Sjöstads IT-infrastruktursatsning byggs i sju faser under en tioårsperiod. Merkantildata ansvarar för integrationsarbetet och Via Europa är operatör. Det totala behovet av infrastruktur till stadsdelen är värt över 100 miljoner kronor, varav routrar och accessväxlar beräknas till 50 miljoner kronor. Om Dynarc Dynarcs affärsidé är att utöka affärsmöjligheterna och stärka konkurrenskraften för nätverksoperatörer genom att erbjuda tekniskt ledande produkter för optiska IP nätverk. Dynarcs vision är att bidra till att utveckla Internet till ett integrerat nätverk för transport av data, ljud och video med global tillgänglighet och därigenom bidra till att öka användandet och nyttan av Internet. Dynarc har huvudkontor i Kista utanför Stockholm och i Sunnyvale i Silicon Valley. För mer information kontakta: Per Lembre, marknadschef Dynarc, telefonnummer 08-566 121 00 eller e-post per@dynarc.se Om Hammarby sjöstad Hammarby Sjöstad är tillsammans med Södra Länken Stockholms största pågående stadsbyggnadsprojekt. Projektet drivs av Stockholm stad och LIP- kansliet (Lokala Investeringsprogrammet i Stockholm) tillsammans ett konsortium av Sveriges största byggherrar, som Skanska, NCC, PEAB och Svenska Bostäder. LIP-kansliet har bland annat till uppgift att stimulera miljöanpassningar av i första hand Hammarby sjöstad, Skärholmen och Östberga. Regeringen har beviljat sammanlagt 650 miljoner kronor till denna miljösatsning. Målet med Hammarby Sjöstad är att skapa en flexibel och framtidssäker IT-infrastruktur inom området. Se även www.hammarbysjostad.stockholm.se För mer information kontakta: Thomas Sundén, projektledare, Netcoord, telefonnummer 08-644 11 70 eller e-post thomas.sunden@netcoord.se, Bo Fellström, Merkantildata, telefonnummer 08-566 231 75, eller e-post: bo.fellstrom@merkantildata.se, Fredrik Swartz, vVD Via Europa, telefonnummer 08-200240 eller e-post fredrik.swartz@viaeuropa.net ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00400/bit0002.pdf

Dokument & länkar