East Capital China Environmental listad på Luxembourg Green Exchange

East Capital, en oberoende kapitalförvaltare specialiserad på tillväxt- och frontiermarknader, meddelar att fonden East Capital China Environmental har upptagits till handel på Luxembourg Green Exchange (LGX), världens första och ledande plattform för hållbara finansiella instrument.

”Fonden är exponerad mot företag som bidrar till att hitta lösningar på miljöproblemen i Kina och globalt. Det är mycket glädjande att vår fond introduceras på LGX-plattformen. Det ger en tydlig signal till investerarna om att fonden har fullt fokus på investeringar i hållbara företag”, säger Karine Hirn, partner på East Capital, baserad i Hongkong.  

Julie Becker, medlem i Luxemburgbörsens exekutiva kommitté, kommenterar: ”En av fördelarna med LGX-plattformen är tonvikten på transparens som gör att investerare får all den information de behöver för att kunna fattade välgrundade beslut. Samtidigt gynnas fondbolagen av ökad synlighet och möjligheter att visa upp hållbara investeringsstrategier. Det är ett nöje att få välkomna East Capital till LGX”. 

LGX lanserades av Luxemburgbörsen (LuxSE) 2016 och är en plattform uteslutande för hållbara finansiella instrument, såsom fonder med fokus på miljö eller socialt ansvar. För att listas på LGX krävs en fondmärkning som intygar att fonden genom att använda sig av specifika urvalsstrategier i sina investerings- och beslutsprocesser investerar sina tillgångar i företag och branscher som gynnar miljön.  

2016 erhöll East Capital China Environmental klimatmärkningen LuxFLAG Climate Finance Label, en av de märkningar som är ackrediterade av LGX. Alla fonder som finns på LGX-plattformen uppfyller högsta standard när det gäller insynen i fondernas investeringsstrategier. Därmed får investerarna en tydlig bild av fondens ansvarsfulla investeringsstrategi och rapporteringsskyldighet. 

East Capital China Environmentals strategi är att ta vara på de investeringsmöjligheter som Kinas miljöutmaningar innebär. Fonden investerar i företag vars produkter eller tjänster bidrar till att skapa hållbara lösningar på dessa utmaningar. Investeringsområdet består av kinesiska A- och H-aktier och spänner över sektorer som förnybar energi, elbilar, miljöteknik, energieffektivitet, avfallshantering samt återvinning. 

East Capital China Environmental är en värdepappersfond (UCITS) som lanserades 2007, och 2015 fick den som första fond tillstånd att investera upp till 100 procent av sin portfölj i A-aktier via Stock Connect-programmet. 

Om East Capital

East Capital är en oberoende kapitalförvaltare specialiserad på tillväxt- och frontiermarknader. Bolaget grundades i Sverige 1997 och har kontor i Dubai, Hong Kong, Luxemburg, Moskva, Oslo, Stockholm och Tallinn. Vi förvaltar 31 miljarder kronor i noterade och onoterade aktier, samt fastigheter, till en bred kundbas inklusive ledande institutioner. Investeringsstrategin baseras på ingående kunskap om marknaderna, fundamental analys och täta företagsbesök. ESG-relaterade risker och möjligheter utvärderas som en integrerad del i investeringsprocessen. Vi föredrar investeringar i bolag som visar långsiktigt hållbar tillväxt och har ansvarsfulla ägare. 

www.eastcapital.comKontaktinformation

Ilze Johnson, Marketing Communications Manager, East Capital

+46 8 505 88 550

mediaenquiries@eastcapital.com

Viktig information

Ytterligare relevant information om fonden (inklusive prospekt, faktablad och annan fondinformation) finns tillgänglig på www.eastcapital.com.

Detta är inget erbjudande eller rekommendation om att investera i någon av East Capitals fonder. Fullständig information om East Capitals fonder – som prospekt, basfakta för investerare och finansiella rapporter – kan avgiftsfritt erhållas från East Capital eller våra lokala representanter och finns tillgängliga på East Capitals webbplats. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkasting. Fondandelar kan öka eller minska i värde och påverkas av ändrade valutakurser. Investerare riskerar att inte få tillbaka det satsade beloppet. Tillgången till East Capitals fonder kan i vissa länder vara begränsad eller försedd med restriktioner. Utförlig information om var fonderna är registrerade och vilken sorts distribution som är tillåten kan erhållas av East Capital.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar