East Capital Financials Fund säljer innehavet i ukrainska Platinum Bank

Igår sålde East Capital Financials Fund (Fonden) sin andel på 23,7 procent i PT Platinum Ltd, Cyprus, ägarbolaget som äger 100 procent av Platinum Bank i Ukraina. Köpare av Fondens andel var en grupp av investerare inklusive European Infrastructure Investment Company i Luxemburg. Försäljningen innebar en total avkastning på 28,5 procent på investerat kontant belopp mätt i euro för fonden.

Platinum Bank grundades 2005 och fokuserade före finanskrisen primärt på bolån. De senaste åren har banken ändrat fokus och har breddats till en av de fem ledande aktörerna inom banktjänster inriktade mot privatkunder i Ukraina. 2011 erhöll Platinum rankingen som ”Bästa privatkundbank” i ”Ukrainian Banker Awards 2011” (Investgazeta) och i maj 2013 blev banken utsedd till ett av de tre mest socialt ansvarstagande företagen i Ukraina. Trots en svår marknadssituation i Ukraina senaste året levererade Platinum Bank 23 procent i avkastning på eget kapital (IFRS-reviderat resultat). Helårsresultatet för 2013 väntas ligga på samma nivå och därmed är Platinum Bank en av de mest lönsamma bankerna på den ukrainska marknaden.

”Vi är mycket imponerade av utvecklingen för Platinum Bank. Inte minst med tanke på de stora utmaningarna för banker på den ukrainska marknaden. Bankens ledning har levererat starkare tillväxt och finansiella resultat än samtliga konkurrenter på marknaden och man har samtidigt stuckit ut när det gäller kundservice, integritet och transparens. Då Fonden håller på att avvecklas är tiden inne för Fonden att sälja detta innehav, men vi är övertygade om att ledningen kommer att fortsätta utveckla banken under kommande år”, säger Kestutis Sasnauskas, VD för East Capital Private Equity.

East Capital Financials Fund är en private equity-fond som startades 2006 med en livslängd på sju år, plus tre möjliga ett-års-förlängningar. Då fondens första förlängningsperiod redan har påbörjats fokuserar fondens team på avyttringar.

 

Kontaktinformation:

Kestutis Sasnauskas, VD East Capital Private Equity

Tel +46 8 505 88 520 

private.equity@eastcapital.com

 

Vesna Lucca, Kommunikationschef

Tel +46 8 505 88 693

Mob +46 70 601 92 20

vesna.lucca@eastcapital.com

 

Om East Capital

East Capital är specialist på tillväxtmarknader. Bolaget, som grundades 1997, baserar investeringsstrategin på ingående kunskap om marknaden, fundamental analys och täta företagsbesök av investeringsteamen. East Capital förvaltar aktivt 31 miljarder SEK i noterade och onoterade aktier, samt fastigheter. Bolaget har huvudkontor i Stockholm, samt kontor i Hongkong, Kiev, Luxemburg, Moskva, Oslo, Paris och Tallinn East Capital Financials Fund är en private equity-fond med 500 miljoner euro under förvaltning som investerar i företag inom den finansiella sektorn i Östeuropa.