MEDDELANDE OM FÖRSÄLJNING AV RURIC B-AKTIER

East Capital Asset Management AB har för East Capital Holding AB:s räkning den 30 maj 2008 sålt 35 725 RURIC B-aktier, kortnamn RURI B. East Capital koncernen äger därefter 185 133 A-aktier samt 46 275 B-aktier vilka tillsammans representerar 3,36 % av aktiekapitalet och 14,74 % av röstetalet i bolaget.

Kontaktinformation:

Vesna Lucca, Head of Communications, East Capital

070-601 92 20

vesna.lucca@eastcapital.com

Fakta om East Capital

East Capital, grundat 1997, är en ledande, oberoende kapitalförvaltare som specialiserar sig på finansmarknaderna i Östeuropa med huvudkontor i Stockholm samt kontor i Paris, Tallinn, Moskva, Oslo, Hong Kong, Milano och Wien. East Capital förvaltar aktivt mer än 41 miljarder SEK och baserar sin investeringsstrategi på ingående kunskap om marknaden, djupgående analyser och täta företagsbesök av våra investeringsteam.

Prenumerera

Dokument & länkar