Penser Access: Eastnine - Melon Fashion Group (MFG) växlar upp

Substansvärdet (NAV) per aktie uppgick till EUR 10,48 (SEK 109,4), vilket motsvarade en nedgång om 1,5% q/q men justerat för utdelning steg NAV med 0,4% q/q (1,8% i SEK). Fastighetssegmentet fortsatt öka och steg med 2,2%. Däremot sjönk värdet av Eastnines enda ryska exponering (MFG) med 3% drivet av en 5% försvagning i RUB mot EUR. Substansrabatten har under Q2´18 utvecklats neutralt från 13% till dagens 14%. Vi anser fortsatt att aktien handlas till en relativt hög substansrabatt givet den geografiska och strukturella exponeringen mot direktägda fastigheter bolaget har. Vi ser en medelhög potential i aktien till låg risk givet bolagets operationella inriktning samt den finansiella styrkan.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/melon-fashion-group-mfg-vaxlar-upp/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera