Miljonorder på Lightfry från USA

EatGood Sweden AB har fått en order från distributören, HB Specialty foods, i USA på ytterligare en full 20 fots container med leverans av Lightfry-enheter. De första Lightfry-enheterna har redan installerats hos kunder och det känns extra bra att så här i ett tidigt stadie, efter erhållande av alla certifieringar och godkännanden för USA, få en följdorder från världens största marknad. Ordern är värd strax under 3 Msek och är såld enligt ordinarie exportprislista.

Äntligen kan väntande kunder få leverans av Ligthfry enheter i en större omfattning när alla certifieringar är klara och Eatgood har erhållit en godkänd fabriksinspektion. Nu kan Eatgood fokusera på löpande produktion för att tillgodose behovet och efterfrågan från USA marknaden. För att klara av produktionen så kommer nyanställningar bli aktuellt.

”De första Lightfry enheterna har redan levererats och installerats hos kund och nu ser vi fram emot att kunna diskutera utleveranser av Lightfry-enheter konkret med kunderna och dra upp planer gemensamt i större omfattning.” , säger Henrik Önnermark VD i Eatgood Sweden AB

För ytterligare information: 

Kontakta Henrik Önnermark, VD EatGood Sweden AB, tel: 073-687 21 26,

E-post: henrik@eatgood.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som EatGood Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2018.

Kort om EatGood 

EatGood Sweden AB har utvecklat Lightfry-ugnen för att tillaga mat så som pommes frites utan frityrolja, vilket påverkar arbetsmiljön positivt för de som arbetar i restaurangköken men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna. EatGood står inför en kommande expansion av verksamheten med möjlighet till försäljning på en internationell marknad till ett antal större kunder inom snabbmatsbranschen och restaurangbranschen samt andra matställen så som skolor, sjukhus, och personalmatsalar 

Om oss

EatGood ska med sin huvudprodukt Lightfry tillgodose behovet av önskad och efterfrågad mat på ett fettsnålt och energieffektivt sätt via våra kunders professionella restaurangkök och snabbmatsanläggningar såväl på land som i marin miljö - mat på ett hälsosammare sätt utan behov av ändrade konsumtionsvanor.

Prenumerera

Dokument & länkar