Servicepartner och ny återförsäljare i USA

ABS & Taylor är en ny partner till Eatgood för hantering av service, installation och support för sina kunder i och kring Chicago. Reservdelshanteringen täcker hela USA och med sin placering i Chicago är det geografiskt optimalt. ABS & Taylor har dessutom egen försäljning till sina kunder framför allt runt Chicago och de har en total stock av 6 700 aktiva kunder. ABS & Taylor är centrallager för all hantering av Lightfryenheter, reservdelshantering och lagring för USA-marknaden i sin helhet. Nu är alla pusselbitar på plats för utleveranser och mer försäljning.

ABS & Taylor ingår i en grupp om 28 bolag som täcker hela USA med service till bl.a alla stora kedjekunder men tar även de mindre kunderna. Service gentemot kund är A och O med snabba inställelsetider och styrning av sina servicebilar genom GPS-tracking, levererar de toppkvalitet till marknaden. Fem stycken av deras servicetekniker har blivit djuputbildade under tre dagar på Lightfry- enheten på alla plan och nivåer. Lightfry-enheter har plockats ner i sina beståndsdelar för att åter monteras ihop. Även deras säljkår har fått utbildning för att ha bättre förståelse för möjligheterna med Lightfry för sina kunder, både nya som befintliga.

”Nu har vi alla viktiga bitar på plats för att hantera utleveranser, installationer, utbildning etc för våra kunder i USA. Utöver detta så har vi dessutom fått en servicepartner med säljresurser vilket är fantastiskt positvit. Detta är ett stort steg framåt för Eatgood och som innehåller mycket kvalitet!” , säger Henrik Önnermark VD i Eatgood Sweden AB

För ytterligare information:
Kontakta Henrik Önnermark, VD EatGood Sweden AB, tel: 073-687 21 26,
E-post: henrik@eatgood.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som EatGood Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2018.

Kort om EatGood
EatGood Sweden AB har utvecklat Lightfry-ugnen för att tillaga mat så som pommes frites utan frityrolja, vilket påverkar arbetsmiljön positivt för de som arbetar i restaurangköken men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna. EatGood står inför en kommande expansion av verksamheten med möjlighet till försäljning på en internationell marknad till ett antal större kunder inom snabbmatsbranschen och restaurangbranschen samt andra matställen så som skolor, sjukhus, och personalmatsalar 

Om oss

EatGood ska med sin huvudprodukt Lightfry tillgodose behovet av önskad och efterfrågad mat på ett fettsnålt och energieffektivt sätt via våra kunders professionella restaurangkök och snabbmatsanläggningar såväl på land som i marin miljö - mat på ett hälsosammare sätt utan behov av ändrade konsumtionsvanor.

Prenumerera