Ecoclime Group presenterar halvårsrapport 2018

Ecoclime Group presenterar idag sin halvårsrapport. Den visar entydigt att bolaget följer sin plan och levererar resultat enligt sin accelererade tillväxtstrategi.

Några av huvudpunkterna i innehållet är: 

  •  Intäktsökning första halvåret med 195 % till 31 533 TSEK 
  •  Intäkterna under Q2 ökade med 151 %, till 19 708 TSEK
  •  EBITDA -resultatet förbättrades under Q1+Q2 med 185 % till 4 739 TSEK
  •  Koncernen breddar verksamheten med fastighetsautomation, klimatoptimering av serverhallar och belysningsstyrning
  •  Stark orderingång under Q2 i samtliga verksamheter med en orderstock över 40 MSEK
  •  Inledd etablering i Götaland

Lennart Olofsson, VD, kommenterar: ”För fjärde kvartalet i rad kan vi glädja oss åt kraftigt förbättrade nyckeltal och en tillväxt som följer vår accelererade tillväxtstrategi. Vi är nu komplett som totalleverantör av inomhuskomfortsystem i Mälardalen genom vårt dotterbolag Flexibel Luftbehandling. Vi har även påbörjat etablering i Götaland. Flexibel har tagit flera stora order för olika prestigekunder, och vi har med förvärvet av SDC Automation den 1 maj även inlett positioneringen av våra unika cirkulära energi-och komfortsystem samt IoT-plattformar för en bredare process- och fastighetsmarknad”.

Lennart Olofsson, VD
Tel: 070 537 16 42

E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Ecoclime Group erbjuder mer hållbar, lönsam inomhuskomfort, komfortenergi och fastighetsautomation. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad, ackumulerad och distribuerad energi samt digitaliserade integrerade klimatsmarta IoT-, energi- och komfortlösningar, för energieffektivisering i fastigheter, processer och vårt välmående inomhus

Om oss

Ecoclime Comfort Ceilings AB utvecklar, tillverkar, installerar och säljer produkter och tjänster som erbjuder hyresgäster och boende i olika typer av fastighetslokaler och boenden, en bättre inomhuskomfort.