Marknadsmeddelande 10/18 - Sista dag för handel med BTU i Ecoclime Group AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade unit, ECC BTU, är den 10 januari 2018.  

Information om betald tecknad unit:
Kortnamn: ECC BTU
ISIN-kod: SE0010521187
Orderbok-ID: 41PJ
CFI: MCMUXR
FISN: ECOCLIME/UT 2 AK 1 TO 
Sista handelsdag: 10 januari 2018

Stockholm den 8 januari 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Ecoclime Comfort Ceilings AB utvecklar, tillverkar, installerar och säljer produkter och tjänster som erbjuder hyresgäster och boende i olika typer av fastighetslokaler och boenden, en bättre inomhuskomfort.