Marknadsmeddelande 272/17 – Namnändring av Ecoclime Comfort Ceilings AB till Ecoclime Group AB

Endast förändring i bolagets firma/bolagsnamn.

Information om aktien:

Nytt bolagsnamn: Ecoclime Group AB
Oförändrat Kortnamn: ECC
Oförändrat ISIN-kod: SE0005504164
Oförändrat LEI: 549300LUPKZPLL5UZZ53
Oförändrat CFI: ESXXXX
Oförändrat FISN: ECC/AK
Oförändrat Orderboks-ID: 99668
Oförändrat Organisations nr: 556902-1800

Stockholm den 31 oktober, 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Ecoclime Comfort Ceilings AB utvecklar, tillverkar, installerar och säljer produkter och tjänster som erbjuder hyresgäster och boende i olika typer av fastighetslokaler och boenden, en bättre inomhuskomfort.