Marknadsmeddelande 273/17 - Information om företrädesemission Ecoclime Group AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (ECC) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 3 november 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 6 november 2017.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) uniträtt. Innehav av åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit för 8,40 sek. En unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption (2:8 á 4,20 sek).

Uniträtterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 9 november 2017 till och med den 22 november 2017.

Betalda tecknade units kommer handlas från och med den 9 november 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 9 november 2017 till och med den 24 november 2017.

Information om uniträtten: 

Kortnamn: ECC UR
ISIN-kod: SE0010521179
Orderbok-ID: 145663
CFI: RSXXXX
FISN: ECC/UR
Första handelsdag: 9 november 2017
Sista handelsdag: 22 november 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad unit:

Kortnamn: ECC BTU
ISIN-kod: SE0010521187
Orderbok-ID: 145662
CFI: ESXXXX
FISN: ECC/BTU NV
Handelsperiod: 9 november 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 31 oktober 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Ecoclime Comfort Ceilings AB utvecklar, tillverkar, installerar och säljer produkter och tjänster som erbjuder hyresgäster och boende i olika typer av fastighetslokaler och boenden, en bättre inomhuskomfort.