EcoDataCenter ingår sexårigt avtal för HPC Colocation tjänster

EcoDataCenter har blivit valda som partner i ett sexårigt avtal avseende colocation tjänster för Högpresterande databehandling (HPC). Avtalet omfattar 4MW högdensitets colocations, vilka kommer driftas i EcoDataCenters anläggning i Falun.

EcoDataCenter har under fyra år framgångsrikt skött driften av HPC, High Performance Computing, åt BMW Group i datacentret i Piteå (fd Fortlax Datacenter), och får nu ett förnyat förtroende efter hård konkurrens med andra nordiska datacenteraktörer. Viktiga kriterier i upphandlingen har varit teknisk trovärdighet som skall säkra driften av BMW Groups HPC, tillsammans med hög säkerhet och framförallt ett stort fokus på hållbarhet.

– Vi är otroligt glada och stolta över att vunnit detta avtal med BMW. Att BMW väljer oss som partner är ett bevis för att vi har ett erbjudande som attraherar kunder med mycket höga krav. Det känns bra att kunna hjälpa BMW att säkra deras HPC-drift och samtidigt stärka deras hållbarhetsprofil inom IT, säger Magnus Angermund, CMO EcoDataCenter.

EcoDataCenter lanserade 2018 världens första koldioxidpositiva datacenter och har som uttalat mål att bli den största datacenteraktören på den nordiska marknaden. Bolagets strategi är att konsolidera den nordiska datacenterbranschen med sitt klimatpositiva koncept. I maj förra året gick bolaget samman med det svenska databearbetningsföretaget Fortlax i Piteå.

– Databearbetning är oerhört energikrävande och har därmed en stor indirekt påverkan på miljön. Det ökade fokuset på miljö- och hållbarhetsfrågor tillsammans med den kraftigt ökande digitaliseringen har inneburit en ökad uppmärksamhet kring databearbetningens miljöpåverkan. Den här förändringen påverkar marknaden och leder till en kraftigt ökande efterfrågan på hållbara datacenters, något vi tydligt märker av. EcoDataCenters anläggning i Falun var det första datacentret i världen som konstruerades från grunden för att ge en minimal påverkan på miljön. Vi har skaffat oss en unik position på marknaden och ser fram emot att ta hand om fler kunder med samma höga kravbild som BMW, säger Lars Schedin, VD för EcoDataCenter.
 

Presskontakt:
Magnus Angermund, CMO, EcoDataCenter,
+4673 231 96 30, magnus.angermund@ecodatacenter.se

Om EcoDataCenter
EcoDataCenter är världens första klimatpositiva datacenter. Med innovativ design och världsledande teknik bygger vi datacenter för colocation, HPC och wholesale/hyperscale. Vår anläggning i Falun är ansluten till Falu Energi & Vatten och leder överskottsvärmen direkt tillbaka till värmeverket, där den används för uppvärmning eller produktion av förnyelsebart biobränsle (pellets). Anläggningen är designad för att vara så energisnål som möjligt och drivs helt med förnybara energikällor från Norrland. EcoDataCenter är ett bolag i snabb tillväxt som avser att växa ytterligare genom förvärv och byggnation av fler klimatpositiva datacenter. www.ecodatacenter.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Databearbetning är oerhört energikrävande och har därmed en stor indirekt påverkan på miljön. Det ökade fokuset på miljö- och hållbarhetsfrågor tillsammans med den kraftigt ökande digitaliseringen har inneburit en ökad uppmärksamhet kring databearbetningens miljöpåverkan. Den här förändringen påverkar marknaden och leder till en kraftigt ökande efterfrågan på hållbara datacenters, något vi tydligt märker av. EcoDataCenters anläggning i Falun var det första datacentret i världen som konstruerades från grunden för att ge en minimal påverkan på miljön. Vi har skaffat oss en unik position på marknaden och ser fram emot att ta hand om fler kunder med samma höga kravbild som BMW
Lars Schedin, VD EcoDataCenter
Vi är otroligt glada och stolta över att vunnit detta avtal med BMW. Att BMW väljer oss som partner är ett bevis för att vi har ett erbjudande som attraherar kunder med mycket höga krav. Det känns bra att kunna hjälpa BMW att säkra deras HPC-drift och samtidigt stärka deras hållbarhetsprofil inom IT.
Magnus Angermund, CMO EcoDataCenter