EcoDataCenter lägger grunden för fortsatt expansion med ny operativ VD och ny bolagsstruktur

EcoDataCenter AB har rekryterat Carl Frögelius, tidigare Sverigechef för Oracle, som ny VD för bolagets operativa verksamhet. Samtidigt lanserar bolaget en ny koncernstruktur. Rekryteringen och den nya bolagsstrukturen syftar till att underlätta en fortsatt expansion baserat på bolagets klimatanpassade datacenterkoncept.

Carl Frögelius har arbetat inom IT- och telekombranschen i mer än 30 år och kommer närmast från Oracle där han var Sverigechef i fem år. När EcoDataCenter nu lanserar en ny bolagsstruktur går han in som VD för bolagets operativa verksamhet. Samtidigt tar den tidigare VD:n Lars Schedin rollen som koncernchef med fokus på strategi och hållbarhet när bolaget nu strukturerar om sin verksamhet.

– Både rekryteringen av Carl och förändringen av vår struktur görs för att stödja en fortsatt expansion. I Carl får vi en oerhört meriterad VD som jobbat inom branschen i mer än tre decennier och som får ansvaret för att driva och utveckla vår snabbt växande datacenterverksamhet. I rollen som koncernchef kommer jag att satsa på att fortsätta konsolidera den nordiska datacentermarknaden utifrån vårt unika och klimatanpassade datacenterkoncept, säger Lars Schedin, koncernchef för EcoDataCenter.

– Jag har följt EcoDataCenters utveckling och imponeras över både branschens styrka och bolagets framfart där man stärk positionen på den europeiska marknaden och vunnit viktiga avtal med namnkunniga kunder. Jag ser fram emot att få vara med och ta bolaget till nästa nivå, säger Carl Frögelius, tillträdande VD på EcoDataCenter Sweden.

2018 väckte EcoDataCenter global uppmärksamheten när bolaget lanserade världens första klimatpositiva datacenter och året därpå utsåg den ansedda branschtidningen Data Economy Lars Schedin till en av de 50 ledande personerna i världen när det gäller arbetet med att minska miljöpåverkan från datacenter. Sedan dess har bolaget förvärvat datacenterföretaget Fortlax i Piteå och en större datacenteranläggning i Stockholm samtidigt som de tecknat avtal med bolag som BMW och H&M. Genom fastighetsfonden Areim som huvudägare finns de finansiella förutsättningar som krävs för att konsolidera den nordiska datacenterbranschen utifrån EcoDataCenters klimatpositiva koncept.

– Vår ambition är att skapa ett tydligt miljöinriktat och kvalitativt nordiskt alternativ för riktigt stora internationella aktörer som vill etablera sig i Norden. Det intresse vi möter från branschen globalt visar kraften i vårt erbjudande, avslutar Lars.

Presskontakt:

Lars Schedin, koncernchef för EcoDataCenter, 070-696 56 04, lars.schedin@ecodatacenter.se

Om EcoDataCenter

EcoDataCenter är en svensk datacenterkoncern med stort miljöfokus. Med innovativ design och världsledande teknik bygger vi datacenter för colocation, HPC och wholesale/hyperscale. Vår anläggning i Falun är ansluten till Falu Energi & Vatten och leder överskottsvärmen direkt tillbaka till värmeverket, där den används för uppvärmning eller produktion av förnyelsebart biobränsle (pellets). Anläggningen är designad för att vara så energisnål som möjligt och drivs helt med förnybara energikällor från Norrland. Detta gör vårt center i Falun till världens första klimatpositiva datacenter. EcoDataCenters anläggning i Piteå ligger på en hög latitud med alla fördelar det innebär. I Piteå-regionen har vi även en dold och EMP-skyddad plats djupt in i skogen på säkert avstånd från tätbefolkade områden. EcoDataCenters två anläggningar i Stockholm underlättar för bolag i regionen som vill bli mer hållbara även inom IT. Genom att ha den mest kritiska utrustningen; som kräver lägsta möjliga latency; i Stockholm och volymerna i datacentret i Falun, förenklas omställningen till en mer hållbar IT- drift. EcoDataCenter är ett bolag i snabb tillväxt som avser att växa ytterligare genom förvärv och byggnation av fler klimatpositiva datacenter. Målsättningen är att bli den ledande datacenteraktören på den nordiska marknaden. www.ecodatacenter.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Både rekryteringen av Carl och förändringen av vår struktur görs för att stödja en fortsatt expansion. I Carl får vi en oerhört meriterad vd som jobbat inom branschen i mer än tre decennier och som får ansvaret för att driva och utveckla vår snabbt växande datacenterverksamhet. I rollen som koncernchef kommer jag att satsa på att fortsätta konsolidera den nordiska datacentermarknaden utifrån vårt unika och klimatanpassade datacenterkoncept.
Lars Schedin, koncernchef för EcoDataCenter
Jag har följt EcoDataCenters utveckling och imponeras över både branschens styrka och bolagets framfart där man stärk positionen på den europeiska marknaden och vunnit viktiga avtal med namnkunniga kunder. Jag ser fram emot att få vara med och ta bolaget till nästa nivå.
Carl Frögelius, vd på EcoDataCenter Sweden
Vår ambition är att skapa ett tydligt miljöinriktat och kvalitativt nordiskt alternativ för riktigt stora internationella aktörer som vill etablera sig i Norden. Det intresse vi möter från branschen globalt visar kraften i vårt erbjudande.
Lars Schedin, koncernchef för EcoDataCenter