EcoDatacenter och Fortlax går samman med ambitionen att bilda en nordisk jätte.

EcoDataCenter har kommit överens med ägarna till datacenterföretaget Fortlax om ett samgående. Samgåendet innebär en tydlig förstärkt position på den nordiska datacentermarknaden och är ett led i ambitionen att konsolidera datacenterbranschen i Norden.

Samgåendet, som formellt sker genom att EcoDataCenter förvärvar aktierna i Fortlax, innebär det första steget i EcoDataCenters strategiska plan att konsolidera den nordiska datacenterbranschen utifrån sitt koncept för klimatsmarta datacenter. Bolagen kompletterar varandra väl både vad gäller verksamhet och företagskultur.
”Fortlax har genom åren byggt upp en stark marknadsposition främst inom högsäkerhetsområdet och är en pionjär inom co-location-marknaden i Sverige vilket gjort det till det ledande alternativet för kunder som vill ha en svensk leverantör av datacentertjänster”, säger Lars Schedin, vd för EcoDataCenter. ”Bolaget är mycket välskött och med gott anseende och har dessutom en kultur som passar väl ihop med EcoDataCenters.”

EcoDataCenter har sin bas i Falun och lanserade förra året världens första koldioxidpositiva datacenter. Under 2018 klev Areim in som en ny majoritetsägare genom en riktad emission som bland annat syftade till att finansiera EcoDataCenters satsning på att konsolidera datacenterbranschen med sitt klimatanpassade koncept. Samgåendet med Fortlax sker både genom köp av aktier och aktieväxling men medför ingen förändring av Fortlax organisation. Bolagets vd Anders Berglund Hansius kommer tillsammans med EcoDataCenters vd Lars Schedin att fortsätta utveckla koncernen.
”Datacenterbranschen växer snabbt och för att kunna lyckas behöver du både ha tillräcklig storlek och tillräckligt med kapital”, säger Anders Berglund Hansius. ”Genom samgåendet med EcoDataCenter får vi både en starkare marknadsposition och de finansiella muskler som vi behöver för en fortsatt framgångsrik utveckling.”

Fortsatta satsningar
Fortlax har varit verksamma inom co-location-segmentet i 15 år och har byggt en stark marknadsposition i Sverige baserat på sina datacenter i Piteå. Samgåendet med EcoDataCenter innebär en fortsatt utbyggnad och satsning på anläggningarna i Piteå samtidigt som även kapaciteten vid EcoDataCenters anläggning i Falun kommer att utökas.
”Vi har en tydlig plan för vår expansion där vi kommer att både göra förvärv och samgåenden men där vi också successivt kommer att bygga ut våra befintliga anläggningar,” säger EcoDataCenters ordförande Lars Thunell.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Schedin, vd, EcoDataCenter, 070-696 56 04
Anders Berglund Hansius, vd, Fortlax, 070-349 29 21

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar