Ecodatacenter tar in ny huvudägare för att konsolidera datacentermarknaden med klimatanpassat koncept

Report this content

Ecodatacenter har genomfört en riktad nyemission på 200 MSEK för att kunna trappa upp sin satsning koldioxidpositiva och klimatanpassade datacenter. Emissionen tecknades av en svensk fastighetsfond förvaltad av Areim.

Ecodatacenter har just slutfört bygget av världens första koldioxidpositiva datacenter i Falun och de båda bolagen ser en mycket stor potential för konceptet.
”Det dramatiskt ökande behovet av databearbetningen kräver enorma mängder energi och i Sverige har vi unika förutsättningar för att bygga en industri runt kostnadseffektiv och miljöanpassad databearbetning”, säger Ecodatacenters styrelseordförande Lars Thunell.

Ecodatacenter och Areim tecknade nyligen ett avtal om en gemensam satsning på datacenter som bland annat innebär att Areims tredje fastighetsfond köper in sig som majoritetsägare i Ecodatacenter via en riktad emission på 200 MSEK. Areim är en nordisk fastighetsägare och förvaltar via sina fonder kapital för såväl svenska institutioner som några av världens största institutionella investerare.

Vill konsolidera marknaden

”Tillsammans med Areim kan Ecodatacenter skapa ett tydligt miljöinriktat och kvalitativt nordiskt alternativ för riktigt stora internationella aktörer som vill etablera sig i Norden”, säger Ecodatecenters styrelseordförande Lars Thunell. ”Dessutom ger det här oss finansiella muskler för att kunna förvärva existerande datacenter från andra stora företag för att konsolidera den nordiska marknaden och expandera vårt koncept med klimatanpassade datacenter.”
”Samarbetet med Ecodatacenter innebär att vi kommer in i en snabbt expanderande bransch med stora framtida möjligheter, och genom vårt gemensamma kunnande kan skapa ett nytt investeringssegment på den svenska fastighetsmarknaden,” säger Areims grundare Leif Andersson.

Stora kostnadsfördelar

Datacenter är stora energislukare och ger därigenom upphov till betydande miljöpåverkande utsläpp, inte minst av koldioxid. Ecodatacenters datacenter är konstruerade och byggda för att ge så låga utsläpp av koldioxid som möjligt vilket leder till högre effektivitet och lägre kostnader.
”Vårt koncept ger oss betydligt lägre investerings- och driftskostnader och innebär att vi kan erbjuda mycket konkurrenskraftiga prisnivåer”, säger Lars Schedin, vd för Ecodatacenter. ”I en värld som måste ställa om till betydligt mer hållbar energianvändning är vårt koncept redan från början väldigt attraktivt, men de stora kostnadsfördelarna ger oss ytterligare konkurrensfördelar på marknaden.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Leif Andersson, grundare Areim Investment AB, 070-454 65 20
Lars Schedin, vd, Ecodatacenter, 070- 696 56 04

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar