Telia Carrier förser EcoDataCenter med global konnektivitet

Stockholm - 18 juni 2019 - Telia Carrier tillkännagav idag sitt partnerskap med EcoDataCenter, designat för att vara världens första klimatpositiva datacenter. Som en del av Telia Company är Telia Carrier engagerad i samma hållbarhetsprinciper som fastställts i FN: s globala mål (SDG) för att säkerställa miljömässig och social hållbarhet. Detta partnerskap kommer att erbjuda kunderna tillgång till hela Telia Carriers erbjudandeportfölj, med data lagrad i ett högkvalitativt, säkert och prisbelönt grönt datacenter, som också är världens första klimatpositiva datacenter.

Med innovativ design och världsledande teknik bygger EcoDataCenter datacenter för colocation, HPC och hyperscale. EcoDataCenters första anläggning i Falun, Sverige, är ansluten till Falu Energi och Vatten, vilket gör att överskottsvärme från datacentret matas direkt tillbaka till värmeverket. Anläggningen drivs helt på förnybara energikällor.

"Telia Carrier har satt upp ambitiösa hållbarhetsmål som vi måste möta före 2030, och partnerskapet med EcoDataCenter är en integrerad del i att hjälpa oss att uppnå dessa," förklarade Mattias Fridström, vice president och Chief Evangelist vid Telia Carrier. "Vi har varit i diskussioner med EcoDataCenter under de senaste fem åren, eftersom vi tidigt insåg vikten av vad de strävar efter att uppnå, och vi ville väldigt mycket vara en del av det."

Han fortsatte: "Data ska placeras och lagras där det är mest ekonomiskt, både när det gäller hållbarhet och kostnad, och detta partnerskap är viktigt för att åstadkomma detta. Kunderna kan fatta rätt hållbarhetsmässiga beslut för sina data, samtidigt som vi tar hand om datans anslutning och garanterar dess säkerhet och prestanda oavsett var i världen den ska.” Mikael Svanfeldt, CTO på EcoDataCenter sa, "Telia Carrier var en självklar partner för oss eftersom de strävar efter att använda innovation och tillväxt för att möjliggöra hållbarhetssatsningar och en högre livskvalitet. Kombinationen av våra datacenterlösningar och Telia Carriers marknadsledande globala nät gör det möjligt för oss att leverera prestanda i världsklass till kunder med missionskritiska krav." 

Topprankat globalt fibernätverk
I mer än två decennier har Telia Carriers globala fibernät växt organiskt utan förvärv. Det var det första nätverket som framgångsrikt överförde 1 Tb/s i superkanaler i sitt amerikanska nätverk och meddelade nyligen den första realtidsöverföringen av 600Gb/s våglängder i ett operationellt produktionsnätverk. Enligt Dyn Researchs globala rankning är Telia Carriers globala IP-backbone, AS1299, för närvarande rankat som nummer ett. Företaget möjliggör världsomspännande anslutningar genom att ansluta mer än 280 Points of Presence (PoP) i Europa, Nordamerika, Asien och Mellanöstern.

Presskontakter:
Telia Carrier: Gillie Tennant, Ascendant Communications, +44 (0) 7795 034068, telia@ascendcomms.net
Mattias Fridström, Chief Evangelist Telia Carrier, +46 (0) 70 – 673 17 37,
mattias.fridstrom@teliacompany.com
 
EcoDataCenter:  Mikael Svanfeldt, CTO, EcoDataCenter, +46 (0) 76 – 842 50 36,
Mikael.svanfeldt@ecodatacenter.se
Henrika Thomasson, marknadschef EcoDataCenter, +46 (0) 574 85 85,
Henrika.thomasson@ecodatacenter.se

Om Telia Carrier
Telia Carrier äger och driver ett av världens största fibernätverk. Vår mission är att tillhandahålla exceptionella infrastrukturnät och tjänster– som möjliggör för individer, företag and samhällen att åstadkomma sina mest kritiska aktiviteter. Genom att arbeta nära våra kunder, får vi stora idéer att hända med fiberns hastighet. Läs mer på teliacarrier.com.

Om EcoDataCenter
EcoDataCenter bygger och driver datacenter för colocation, HPC och Hyperscale med ambitionen att sätta nya standarder för säkerhet och hållbarhet i branschen. Vårt första campus finns i Falun. Ambitionen är att bli en ledare I den nordiska regionen för att kunna konkurrera med världens största datacenter. EcoDataCenter köpte nyligen Fortlax, som ett led I denna ambition. EcoDataCenters huvudägare är sedan 2018. Innehavet syftar till att skapa ett nytt investeringssegment på fastighetsmarknaden.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar