Skärpta miljökrav i Kina öppnar ny marknad – panndiagnos beställd

Den kinesiska marknaden för avfallseldning har formligen exploderat under 2000-talet. Antalet avfallseldade anläggningar har ökat från endast ett fåtal till att idag omfatta över 1000 pannor i drift. Under senare tid har miljökraven skärpts och den nya administrationen strävar efter att kopiera de villkor som gäller för avfallspannorna inom EU. Det inkommande avfallet är ofta osorterat i Kina, en mer heterogen blandning jämfört med de europeiska anläggningarna. Detta ställer högre krav på pannorna och Ecotube-systemet är ett unikt verktyg som kan påverka förbränningsprocessen och jämna ut förhållandena i eldstaden.

Vi har sedan en tid tillbaks diskuterat ett samarbete med en ny partner i Kina och beställningen av en panndiagnos är en ny milstolpe i vår historia och ett kvitto på att vi är på rätt väg. Den avfallseldade pannan ligger i de östra delarna av Kina och ägs av en av de större energibolagen. Ordervärdet uppgår till ca 400 kkr och projektet kommer att slutföras under hösten.     

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)
Telefon: 08 - 550 125 50
E-post: ulf@ecomb.se

Denna information är sådan information som ECOMB AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018.

Kort extrakt om ECOMB AB (publ)

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I bifirman Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för produktion av väte och syre genom elektrolys. Syrgasen kan med fördel användas för syresättning av döda havsbottnar medan den ”gröna” vätgasen kan säljas på marknaden, t.ex. som fordonsbränsle. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Södertälje.   

Om oss

ECOMB bedriver verksamhet inom energi- och miljöområdet, där bolaget levererar en patenterad teknik - Ecotube-systemet - som effektiviserar förbränningsprocessen och minskar utsläpp från fastbränsleeldade ångpannor.

Prenumerera

Dokument & länkar