VD-uppdatering samt redovisning av preliminär omsättning för september 2021

Report this content

Mandels Design Group AB redovisar en preliminär omsättning om ca. MSEK 3.3 under september 2021 (ca. MSEK 0.2 september 2020).

Arbete på Mandel pågår för fullt och det är med stort entusiasm vi fortsätter att utveckla vår affär. Jag kan med glädje meddela att Mandels senaste två förvärv MIGO samt Electronordic fortsätter växa.

MIGO fortsätter att visa upp en fin tillväxt och har under september ökat sin kundbas till ca. 5 400 st vilket motsvarar en ca. 146% ökning jämfört med augusti. Även på ordersidan ser vi en god utveckling och under september levererades ca. 5 600 ordrar vilket innebär en ca. 148% ökning jämfört med föregående månad. MIGO arbetar ständigt med att utveckla sin plattform med förbättrad funktionalitet och ett utökat produktutbud vilket vi ser ger positiv effekt och en ökad konvertering. Parallellt med detta utvärderar MIGO fortsatt internationell expansion och har som ambition att sjösätta sin plattform i ytterligare en europeisk marknad under 2021.

För Electronordic ser vi att den totala kundbasen växte med ca. 2.5% i september till ca. 22 500 st  jämfört med augusti. Antalet ordrar under september uppgick till 468 st vilket motsvarar en ökning om ca. 11% jämfört med föregående månad. Under september, i enlighet med tidigare kommunikation, inledde Electronordic ett samarbete med Game Chest Group UK Limited. Det är med glädje vi ser att Electronordic fortsätter bredda sin affär med fler samarbetspartners samt ett utökat produktsortiment. Detta ser vi som mycket positivt då det ska tilläggas att den största delen av Electronordics omsättning historiskt genererats från mobil-affären. Givet halvledarbristen i dagens marknad är också utbudet av mobiltelefoner mer begränsat än tidigare. Som tidigare kommunicerats har Electronordics strategi således varit att skifta fokus från mobil-affären till ett bredare produktutbud med högre marginalpotential. Därför ser vi den senaste tillväxten i Electronordic som ett kvitto på att denna omställning går enligt plan.

Vårt hårda arbete på Mandel fortsätter och jag ser med stor entusiasm fram emot att fortsätta den resa Mandel påbörjat. Nu kliver vi in i årets sista kvartal som generellt är det mest hektiska inom e-handeln och vi kommer fortsatt arbeta hårt för att avsluta året på bästa sätt.

För mer information, vänligen kontakta:

Verkställande direktör, Alexander Winqvist

ir@mandeldesign.se

www.mandeldesign.se

Mandel Design Group AB

Mandel Design Group AB är ett e-handelsbolag med höga ambitioner gällande produkter och service. Bolaget har som mål att förvärva såväl bolag som plattformar inom e-handel.

Prenumerera

Dokument & länkar