Aktionsgrupp för bilindustri bildat på ETRA:s styrelsemöte

På ETRA:s styrelsemöte (European Tyre Recyclers Association) i torsdags (20171019) beslutades att bilda en aktionsgrupp för att introducera EcoRubs material till Italiens bilindustr, främst i Turin.

Åke Paulsson (styrelseledamot I ETRA) ska  tillsammans med en ytterligare styrelseledamot i ETRA (från Turin) ovh styrelseordförande i ETRA. tillsammans med ordförande för CLEPA (Organisationen för Europas bilunderleverantörer) och en vd för underleverantörsklustret i Turin arbeta för att introducera EcoRubs material till Italiensk bilindustri. Första arbetsmöte blir i slutet av november.

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar