Förnyat samarbete kring tillverkning av solfångarplattor.

Licoll AB gick i konkurs för några år sedan. Licoll Solenergi AB har köpt upp verksamheten och arbetar med att introducera produkten. Produkten är densamma som tidigare. Vi har nu fått första ordern från dem värt 24.000 kr. Våra gummiplattor ingår i produkten och används som en värmekollektor när man via kopparrör fångar upp solvärme. Kollektorn är täckt med solceller som producerar el och våra gummiplattor används också för att kyla ned solcellerna så att solcellerna kan operera vi optimala förhållanden. Höga temperaturer drar ned solcellernas förmåga att producera el.

Leveranser för testanläggningar har skett tidigare så detta är den första för leveranser till pågående försäljningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se

070 66 34 174

Prenumerera

Dokument & länkar