Styrelsen för EcoRub AB har beslutat att skjuta på årsstämma.

Report this content

Årsstämma planeras hållas kl 19.00 2017 06 21 i Umeå på Lärligsgatan 40 

Reviderat årsredovisning kommer att finnas på bolagets hemsida senast  2017 05 26.

Kallelse planeras ske 2017 05 19.

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Prenumerera

Dokument & länkar