Delårsrapport för perioden januari-mars 2000

Delårsrapport för perioden januari-mars 2000 * Omsättningen ökade med 57% till 13,2 Mkr (8,4) * Resultat efter finansnetto för första kvartalet uppgår till 2,1 Mkr (0,5) * Rörelsemarginalen uppgick till 15,1% (6,0) * Vinst per aktie 1,32 kr (0,37) Verksamhetsområden Ecovision-koncernens verksamhet är uppdelad på tre affärsområden: Ecovision-systemet är ett komplett finansiellt realtidssystem. Informationen hämtas från primärkällor såsom börser och nyhetsbyråer och bearbetas av Ecovision för att därefter distribueras via satellit, Internet och nätverk. Ecovision Internet utvecklar och driver webtjänster med finansiell information för banker, fondkommissionärer och media. Nyhetsbyrån Ticker är en nyhetsbyrå som bearbetar, producerar och distribuerar nyheter i realtid till finansmarknaden. Ecovision visar fortsatt stark omsättningstillväxt och resultatökning Viktiga händelser under första kvartalet Efterfrågan på Ecovisions tjänster har under första kvartalet 2000 varit god för samtliga affärsområden. Ecovision Internets avtal med Nordbanken har utökats under perioden. Ecovision Internet tillhandahåller nu även innehåll och drift av börs- information på Nordbankens aktiehandelstjänst VP-Direkt. Även Fischer Partners och IDG har blivit nya kunder till Ecovision Internet. Ecovision-systemet har uppvisat en fortsatt stark försäljningsutveckling. Nya abonnemang har främst sålts till banker, professionella portfölj- förvaltare och brokers. Verksamheten i Finland har utvecklats mycket väl under första kvartalet med en hög ökningstakt för nya abonnemang på Ecovision-systemet. I Norge slöt Ecovision Internet betydande avtal med Den Norske Bank, DnB, och finansportalen iMarkedet om innehåll och drift av börs- och finansinformationstjänster. Ett samarbete med Europolitan etablerades angående distribution av nyheter från Nyhetsbyrån Ticker via SMS och WAP. Nyhetsbyrån Ticker lanserade också två nya tjänster under perioden, Ticker Norge och Ticker ViP. Ticker Norge är en realtidsnyhetstjänst för den norska finansmarknaden som vänder sig till professionella aktörer. Distributionen av Ticker Norge sker genom Ecovision-systemet och Ecovision Internet. Ticker ViP är en Internet-tjänst där Nyhetsbyrån Tickers analytiker bland annat förmedlar aktuella vinstprognoser för svenska börsbolag och sammanställningar av aktierekommendationer. Kommande rapporttillfällen - Delårsrapport januari-juni 31 augusti 2000 - Delårsrapport januari- 31 oktober september 2000 - Bokslutskommuniké för 21 februari räkenskapsåret 2000 2001 Göteborg den 3 maj 2000 Ecovision AB (publ) Paul Östling Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00430/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00430/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar