Ecovision AB (publ) genomför nyemission och notering av aktien

Ecovision AB (publ) genomför nyemission och notering av aktien Ecovision, som distribuerar finansiell information, genomför en nyemission som tillför bolaget 11 Mkr före emissionskostnader. Teckningstiden pågår mellan 29 maj och 6 juni 2000. Efter emissionen kommer aktien att noteras på den s.k. Aragonlistan. Ecovision AB är specialiserade på ekonomisk realtidsinformation åt banker, fondkommissionärer och investerare. Bolaget har tre affärsområden: Ecovision-systemet, Ecovision Internet samt Nyhetsbyrån Ticker. Ecovision befinner sig i stark tillväxt med en genomsnittlig årlig försäljningsökning på 30% sedan 1997. Omsättningen 1999 var 40,6 Mkr vilket motsvarar en ökning med 43% mot föregående år. Bolagets delårsrapport för första kvartalet år 2000 visar en försäljningsökning på 57% jämfört med samma period 1999. En fortsatt god utveckling förväntas tack vare ett ökat intresse för börsen samt Internets ökade användning. Allmänheten inbjuds att teckna nya aktier i Ecovision för 48 kronor styck i poster om 400 aktier. Syftet med emissionen är att öka bolagets tillväxt i Nordeuropa. Detta kommer att ske genom ökade marknadssatsningar och via förvärv av företag eller abonnentstockar. Aktien kommer efter genomförd emission att noteras på den s.k. Aragon- listan, www.aragon.se . För mer information kontakta VD Paul Östling, tel nr 031-68 34 50. Prospekt och anmälningssedlar kan erhållas på www.ecovision.se. eller www.aragon.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00300/bit0002.pdf

Dokument & länkar