Ecovision ingår samarbetsavtal med Ecowin

Ecovision ingår samarbetsavtal med Ecowin Ecovision har slutit avtal med Ecowin AB om distribution av Ecowins databaser. Avtalet innebär att Ecovision kommer att kunna erbjuda sina användare historiska makroekonomiska och finansiella tidsserier från Ecowin. Ecowin AB är en ledande nordisk leverantör av global makroekonomisk och finansiell tidsseriedata. Bolagets produkter vänder sig till professionella användare som ekonomer och finansanalytiker. Ecowin har ca 1.500 användare i de nordiska länderna och säljer även sina produkter i London och New York. Ecowin har de senaste åren haft stark tillväxt och stora försäljnings- framgångar. Bland konkurrenterna finns bland annat Datastream inom Thomson Financial-gruppen. Tidsserierna från Ecowin kommer att distribueras både via Ecovision ProTrader och via tjänster från Ecovision Solutions. I Ecovision-koncernen ingår Ecovision ProTrader med finansiell information i realtid, Ecovision Solutions som utvecklar och driver skräddarsydda handels- och informationstjänster samt Nyhetsbyrån Ticker med realtidsnyheter för finansmarknaden. Ecovision-koncernen har 36 anställda. Omsättningen år 2000 uppgick till 53,7 Mkr och resultatet efter finansnetto var 10,1 Mkr. För perioden januari-september år 2001 redovisade Ecovision en omsättning på 44,9 Mkr och ett resultat efter finansnetto på 8,1 Mkr. Ecovision-aktien är noterad på Stockholmsbörsens Nya Marknaden. För mer information kontakta Paul Östling, VD Ecovision AB tel. +46 31 68 34 50 Peter Gustafson, VD Ecowin AB tel. +46 31 743 25 00 www.ecovision.se www.ecowin.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00250/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00250/bit0001.pdf

Dokument & länkar