Ecovision sluter avtal med försäljningsagent i Holland, Belgien och Luxemburg

Ecovision sluter avtal med försäljningsagent i Holland, Belgien och Luxemburg Ecovision AB har slutit avtal med det holländska bolaget ShareCompany B.V. Avtalet innebär att ShareCompany blir försäljningsagent för Ecovisions produkter i Holland, Belgien och Luxemburg. ShareCompany är en etablerad leverantör av finansiell realtidsinformation i Holland. Bolaget har för närvarande ca 1 000 användare av realtidssystemet ActivePlus på den holländska marknaden. ActivePlus kommer även i fort-sättningen att ingå i ShareCompany's produktutbud. ShareCompany har 8 anställda och beräknas i år omsätta ca 2 miljoner Euro. Avtalet innebär att ShareCompany kommer att ta hand om all försäljning, support och kundkontakter för Ecovisions produkter på Benelux- marknaderna. Ecovision erhåller licensintäkter från varje installation av Ecovision ProTrader samt rörliga intäkter från försäljning av informations-abonnemang. Dessutom tillkommer intäkter från ShareCompany's försäljning av tjänster från Ecovision Solutions. - För Ecovision innebär avtalet med ShareCompany betydande tillväxtmöjligheter på de intressanta Benelux-marknaderna, säger Paul Östling, VD i Ecovision AB. Ecovision ProTrader kommer att innehålla realtidsinformation från Euronext-börsen, dvs Amsterdam-, Bryssel- och Parisbörsen, och kommer att säljas till den professionella finansmarknaden i Benelux-länderna. ShareCompany kommer att starta försäljningen av Ecovision ProTrader och tjänster från Ecovision Solutions i januari 2002. I Ecovision-koncernen ingår Ecovision ProTrader med finansiell information i realtid, Ecovision Solutions som utvecklar och driver skräddarsydda handels- och informationstjänster samt Nyhetsbyrån Ticker med realtidsnyheter för finansmarknaden. Ecovision-koncernen har 36 anställda. Omsättningen år 2000 uppgick till 53,7 Mkr och resultatet efter finansnetto var 10,1 Mkr. För perioden januari-september år 2001 redovisade Ecovision en omsättning på 44,9 Mkr och ett resultat efter finansnetto på 8,1 Mkr. Ecovision-aktien är noterad på Stockholmsbörsens Nya Marknaden För mer information kontakta Paul Östling, VD Ecovision AB tel. +46 31 68 34 50 www.ecovision.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00110/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00110/bit0002.pdf

Dokument & länkar