Ny styrelseledamot i Ecovision AB

Report this content

Ny styrelseledamot i Ecovision AB Vid dagens extra bolagsstämma i Ecovision AB har Antti Kivimaa valts in som ordinarie ledamot i Ecovisions styrelse. Antti Kivimaa, född 1949-08-13, är nytillträdd VD i finska Startel OY som ingår i Sanoma WSOY-koncernen. Antti Kivimaa ersätter Startels tidigare VD, Antti-Pekka Pietilä, som lämnar styrelsen. Finland är Ecovision-koncernens största marknad efter Sverige. Detta sedan Ecovision våren 1999 förvärvade en kundbas med 400 terminaler bland banker, fondkommissionärer och portföljförvaltare i Finland. Ecovisions verksamhet i Finland har efter förvärvet fortsatt att utvecklas mycket väl. Startel är Finlands ledande producent av finansiella informationstjänster och äger 33,4 % av Ecovision. Startel är ett dotterbolag till finska Sanoma WSOY, Nordens största börsnoterade mediakoncern och utgivare av bl a Helsingin Sanomat. Ecovision AB är sedan juni i år inofficiellt noterad på den s k Aragonlistan. I Ecovision-koncernen ingår Ecovision-systemet med finansiell information i realtid, Ecovision Internet som utvecklar och driver Internet-tjänster samt Nyhetsbyrån Ticker med realtidsnyheter för finansmarknaden. Ecovision-aktien är noterad på Aragon-listan, www.aragon.se För mer information kontakta Paul Östling, VD Ecovision AB tel. +46 31 68 34 50 www.ecovision.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01240/bit0002.pdf

Dokument & länkar